Hvorfor EU sine forslag til TRIPS-unntak er virkningsløse

Hvorfor EU sine forslag til TRIPS-unntak er virkningsløse

Publisert: 28.10.21

Det er EU som setter en stopper for forslaget om et unntak fra immaterielle rettigheter i WTO for vaksiner og medisinsk utstyr mot COVID-19 (såkalt TRIPS-waiver). EU mener at TRIPS-avtalen allerede gir tilstrekkelige muligheter for å sikre tilgang til vaksiner og teknologi under en pandemi.

Les mer
Hvordan møte en ny pandemi med solidarisk vaksinepolitikk?

Hvordan møte en ny pandemi med solidarisk vaksinepolitikk?

Publisert: 15.10.21

Stormøte på Globaliseringskonferansen den 20 november om vaksinepolitikk og patenter

Les mer
Videomøter fra WTO Public Forum 2021

Videomøter fra WTO Public Forum 2021

Publisert: 12.10.21

Årets WTO Public Forum kan bli beskrevet som annerledes - både fordi det i hovedsak ble avholdt digitalt - men også fordi åpningsmøtet, i regi av WTO, i år var overraskende kritisk til egen organisasjon, og spesielt til monopolene som hindrer tilgang på COVID-19-vaksiner og -utstyr.

Les mer
Analyse av forhandlingene om fiskerisubsidier i WTO

Analyse av forhandlingene om fiskerisubsidier i WTO

Publisert: 08.10.21

I WTO foregår det forhandlinger om å forby visse subsidier som bidrar til blant annet overfiske og ulovlig fiske. Målet om å kutte disse subsidiene er en del av bærekraftsmålene for et bærekraftig hav med en frist om en avtale i desember i fjor. Det er dermed et stort press om å komme til en enighet til WTOs ministermøte i slutten av november.

Les mer
Overraskende kritisk åpning av WTO Public Forum

Overraskende kritisk åpning av WTO Public Forum

Publisert: 28.09.21

Åpningsmøtet på WTO Public Forum var i år overraskende kritisk til Verdens Handelsorganisasjon (WTO), og spesielt til monopolene som hindrer tilgang på COVID-19-vaksiner og -utstyr.

Les mer
Krav til regjeringsforhandlingene: Handelspolitikken må sikre handlingsrom for miljøtiltak

Krav til regjeringsforhandlingene: Handelspolitikken må sikre handlingsrom for miljøtiltak

Publisert: 27.09.21

Den nye regjeringen må jobbe nasjonalt og internasjonalt for å sikre et globalt, regelstyrt handelssystem som skaper en bærekraftig og rettferdig ressursforvaltning. Demokratiske prosesser gjennom internasjonalt samarbeid er essensielt for å møte våre felles, globale miljømål. Norge må arbeide for at samarbeidet sikrer åpenhet, inkludering, solidaritet og bærekraft, fra mandatutforming til implementering av avtaler.

Les mer
Reisestøtte til ministermøte i WTO i Genève

Reisestøtte til ministermøte i WTO i Genève

Publisert: 16.09.21

Har du alltid hatt lyst til å dra på et WTO-møte? Nå har du muligheten! Handelskampanjen dekker reise og opphold for 1-2 personer fra medlemsorganisasjonene.

Les mer
Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Publisert: 16.09.21

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Les mer
Valgdebatt: Kan handel og miljø forenes?

Valgdebatt: Kan handel og miljø forenes?

Publisert: 12.09.21

«Kan handel og miljø forenes?» Det var temaet på den valgdebatt som Handelskampanjen arrangerte i forkant av stortingsvalget 2021. I debatten måtte politikerne fra stortingspartiene svare på hvordan handelssystemet skal rigges for å løse klima- og naturkrisa, og den globale ulikheten. Her kan du se hva politikerne svarte på noen av spørsmålene og høre hele debatten som podkast.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker