USA med en kontroversiell tolkning av TRIPS beslutningen
wto.org twitter-konto
Publisert: 28.07.22

USA med en kontroversiell tolkning av TRIPS beslutningen

‘Beslutningen om TRIPS avtalen’ fra ministerkonferansen i juni er sterkt kritisert for å være utilstrekkelig for å øke tilgang på medisin og andre COVID-19 produkter. Det lille som ligger i avtalen, er begrenset til å bare gjelde vaksiner. Derimot står det i avtalen at en enighet skal nås innen 6 måneder om avtalen skal utvides til tester og medisin. Nå virker det som USA kan komme til å forsinke denne prosessen enda mer.

PÅ WTOs ministermøte i juni klarte ikke WTO-landene å bli enige for å sette patenter og andre immaterielle rettigheter til side på COVID-19 produkter. Det lille de ble enige om (se her) gjelder bare vaksiner.

I avtalen står det derimot at innen 6 måneder skal de enes om å inkludere tester og medisin under de samme reglene:

“no later than six months from the date of this Decision, Members will decide on its extension to cover the production and supply of COVID-19 diagnostics and therapeutics.” (para 8)

Forsinker prosessen:

Men USA uttalte på Hovedrådsmøtet i WTO (26 juli) at avtalen ikke gir noe mandat for å vedta en beslutning innen 6 måneder, men at det bare er en beslutning for å fortsette diskusjonene.

Dette er ikke oppløftende i en situasjon der det haster å øke tilgang på tester og medisin mot COVID-19, spesielt i lav- og mellominntektsland der dekningen er lav.

I et uoffisielt dokument fra India, Sør-Afrika, Pakistan, Indonesia, Egypt, og Tanzania, på vegne av de 59 andre landene som er medforslagsstillere på det originale TRIPS waiver forslaget, krever de at diskusjonene starter slik at de kan nå målet innen 6 måneder.

Medforslagsstillerne kommer med en plan for diskusjonene om å nå målet innen midten av desember i år.


Medisiner når ikke de fattige:

Nye medisiner, spesielt de antivirale medisinene, når ikke lav- og mellominntektsland.

WHO jobber med «The Global Fund” og UNICEF for en tildelingsmekanisme slik at land kan få tilgang på antivirale medisiner. Så langt har 20 land akseptert tildelingskriterier for Molnupiravir, og 43 land har vist interesse for Nirmatrelvir-Ritonavir (Paxlovid).

Men WHO jobber med å ferdigstille betingelsene med Pfizer som skal gjelde for lav- og mellominntektsland.

«Dette forsinker tilgang og noen land vil velge å vente på en kopiversjon av antivirale medisinen, muligens bare tilgjengelig tidlig 2023 og dette vil koste liv» sier generaldirektøren i WHO på en pressekonferanse 6 juli.


Lav tilgang på tester:

Produksjonen av tester er konsentrert i høyinntektsland. Medforslagsstillerne argumenter for at for mye avhengighet til importerte tester fører til en mangel på disse testene i tillegg til høye priser.

De påpeker at fra desember 2021, av de mer enn 3 milliarder testene som er rapportert fra hele verden, er bare 0,4% utført i lavinntektsland.

Det er behov for å geografisk spre produksjonen ved å øke den lokale produksjonen.

Medforslagsstillerne hevder at patenter på Cas enzymet som brukes i CRISPER-baserte tester, og de nylig utgåtte grunnpatentene på «Lateral flow rapid diagnostic tests» og «polymerase chain reaction» (PCR) har hindret spredning av produksjon i lavinntektsland.Kilder:

SUNS #9624 , 27 juli 2022: WTO: US turns upside down MC12 decision on TRIPS, fisheries & mandate:

SUNS #9612, 8 juli 2022: Trade: South demands coverage of diagnostics & therapeutics in MC12 decision

WHO Director-General's opening remarks at the COVID-19 media briefing – 6 July2022: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-covid-19-media-briefing---6-july2022

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker