Kontakt


Besøks- og postadresse:

Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8
0183 Oslo

Sekretariatet

Frankie Rød

Vikarierende generalsekretær
E-post: handelskampanjen@handelskampanjen.no
Telefon: 911 86 618

Anniken Elise Storbakk

Generalsekretær (i permisjon)

Styret i Handelskampanjen 2023

Caroline Herlofson

Styreleder
Medlem i Spires handelsutvalg. Følger EFTA- Mercosur avtalen, i tillegg til tema rundt miljø, menneskerettigheter og handel, og samstemtheten i norsk politikk og handelsavtaler.
E-post: caroline@spireorg.no
Telefon: 412 23 143

Oddbjørn Snekkerbakken

Nestleder
Butikkmedarbeider og Handel og Kontor-tillitsvalgt i ARK Bokhandel. Styremedlem Oslo/Akershus Handel og Kontor. Følger internasjonal handel og digital økonomi.
E-post: snekkerbakken@hotmail.com
Telefon: 924 44 854

Diego Marin Rios

Styremedlem
Leder i Attac Norge.
E-post: diego@attac.no
Telefon: 410 79 393

Kim Renè Hamre

Styremedlem
Leder i Ungdom mot EU
E-post: Kim.hamre@umeu.no
Telefon: 45396355

Hans Kristian Stenestø

Styremedlem
Internasjonal rådgiver i Fagforbundets politikk- og samfunnsavdeling.
E-post: Hans.Kristian.Stenesto@fagforbundet.no

Hildegunn Gjengedal

Styremedlem
Rådgiver i Bondelagets næringspolitiske avdeling. Tidligere direktør for Landbrukets Brusselkontor i Belgia og politisk rådgiver for Lars Peder Brekk ved Landbruks- og matdepartementet.
E-post: hildegunn.gjengedal@bondelaget.no
Telefon: 905 18 379

Larissa Avelar

Styremedlem
Styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Har vært aktiv i oppfølgingen av norske virksomheter i Latin-Amerika, samt EFTA-Mercosur-avtalen, miljø og menneskerettighetsbrudd..

Vilde Haarsaker

Styremedlem
Assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi. Har tidligere arbeidet offshore, i klimaavdelingen i Miljødirektoratet og ved AgriAnalyse.
E-post: vilde@smabrukarlaget.no

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker