Kontakt


Besøks- og postadresse:

Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8
0183 Oslo

Sekretariatet

Frankie Rød

Vikarierende generalsekretær
E-post: handelskampanjen@handelskampanjen.no
Telefon: 911 86 618

Anniken Elise Storbakk

Generalsekretær (i permisjon)

Styret i Handelskampanjen 2024-2025

Karina Straume, Spire

Styreleder
Koordinator for handelsutvalget i Spire

Nora May Engseth, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Nestleder
Kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og redaktør for avisa Bonde og Småbruker

André Góes, Latin-Amerikagruppene

Styremedlem
Nestleder i LAG

Sofie Axelsen Osland, Nei til EU

Styremedlem

Diego Marin Rios, Attac Norge

Styremedlem
Leder i Attac og tidligere leder i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Jobber med alternativer til dagens økonomiske system som legger en sosial og økologisk bærekraft til grunn for økonomien.
Telefon: 410 79 393

Hans Kristian Stenestø, Fagforbundet

Styremedlem
Internasjonal rådgiver i Fagforbundets politikk- og samfunnsavdeling.
E-post: Hans.Kristian.Stenesto@fagforbundet.no

Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag

Styremedlem
Rådgiver i Bondelagets næringspolitiske avdeling. Tidligere direktør for Landbrukets Brusselkontor i Belgia og politisk rådgiver for Lars Peder Brekk ved Landbruks- og matdepartementet.
E-post: hildegunn.gjengedal@bondelaget.no
Telefon: 905 18 379

Oddbjørn Snekkerbakken, Handel og Kontor

Butikkmedarbeider og Handel og Kontor-tillitsvalgt i ARK Bokhandel. Styremedlem Oslo/Akershus Handel og Kontor. Følger internasjonal handel og digital økonomi.
E-post: snekkerbakken@hotmail.com
Telefon: 924 44 854

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker