Kontakt


Besøks- og postadresse:

Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8
0183 Oslo

Sekretariatet

Anniken Elise Storbakk

Generalsekretær
E-post: handelskampanjen@handelskampanjen.no
Telefon: 95 97 71 04

Henrik Årby

Organisasjonsrådgiver, vikariat
E-post: radgiver@handelskampanjen.no

Styret i Handelskampanjen 2022

Helene Bank

Styreleder
Spesialrådgiver i For velferdsstaten. Tidligere nestleder og generalsekretær i Naturvernforbundet, tidligere nestleder i Attac. Medlem i Attacs fagråd, og styremedlem i det sør-øst-afrikanske handelsinstituttet SEATINI.
E-post: helene.bank@velferdsstaten.no
Telefon: 926 67 518

Oddbjørn Snekkerbakken

Nestleder
Butikkmedarbeider og Handel og Kontor-tillitsvalgt i ARK Bokhandel. Styremedlem Oslo/Akershus Handel og Kontor. Følger internasjonal handel og digital økonomi.
E-post: snekkerbakken@hotmail.com
Telefon: 924 44 854

Hans Kristian Stenestø

Styremedlem
Internasjonal rådgiver i Fagforbundets politikk- og samfunnsavdeling.
E-post: Hans.Kristian.Stenesto@fagforbundet.no

Helle Hagenau

Styremedlem
Generalsekretær i Norges tannteknikerforbund, leder av internasjonalt utvalg i Nei til EU.
E-post: hhagenau@online.no

Vilde Haarsaker

Styremedlem
Generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
E-post: vilde@smabrukarlaget.no

Caroline Herlofson

Styremedlem
Medlem i Spires handelsutvalg. Følger EFTA- Mercosur avtalen, i tillegg til tema rundt miljø, menneskerettigheter og handel, og samstemtheten i norsk politikk og handelsavtaler.
E-post: caroline@spireorg.no
Telefon: 412 23 143

Frankie Rød

Styremedlem
Leder i Ungdom mot EU. Følger Mercosur-avtalen.
E-post: frankie@umeu.no
Telefon: 911 86 618

Diego Marin Rios

Styremedlem
Politisk ansvarlig i Attac Norge.
E-post: diego@attac.no
Telefon: 410 79 393

Hildegunn Gjengedal

Styremedlem
Rådgiver i Bondelagets næringspolitiske avdeling. Tidligere direktør for Landbrukets Brusselkontor i Belgia og politisk rådgiver for Lars Peder Brekk ved Landbruks- og matdepartementet.
E-post: hildegunn.gjengedal@bondelaget.no
Telefon: 905 18 379

Larissa Avelar

Styremedlem
Styreleder Latin Amerikagruppene i Norge

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker