Skuffende avtale om fiskerisubsidier på WTO MC12
Handelskampanjens styreleder Helene Bank var en av deltakerne i panelet i møtet om fiskerisubsidier på WTO Public Forum 2022. Bilde: Handelskampanjen 2022.
Publisert: 10.10.22

Skuffende avtale om fiskerisubsidier på WTO MC12

Avalen om fiskerisubsidier som ble forhandlet frem på ministermøtet i WTO 2022 (MC12) er skuffende og samsvarer ikke med mandatet som er gitt til WTO i FNs bærekraftmål 14 'Livet i havet'.

FNs globale bærekraftmål 14.6 om å forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske gir Verdens handelsorganisasjon (WTO) et tydelig mandat å gjøre noe med problemene med fiskerisubsidier, samtidig som FN poengterer at ”en hensiktsmessig og effektiv særskilt og differensiert behandling av utviklingslandene og de minst utviklede landene bør være en integrert del av Verdens handelsorganisasjons forhandlinger om fiskerisubsidier”.

Allikevel retter seg avtalen overhodet ikke mot alle de store industrialiserte flåtene, som er ansvarlige for overfisket av verdens hav, samtidig som den bryter med lands suverene rettigheter under United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

FNs tekst om bærekraftmål 14.6 sier ikke noe om de rapportringskrav som er inkludert i WTOs avtale om fiskerisubsidier. Det er FNs traktater og institusjoners ansvar å vurdere bærekraften i fiskeriforvaltningen. Forslaget fra MC12, der land skal rapportere om sin fiskeriforvaltning til WTO for å kunne fortsette å subsidiere, vil kun hjelpe de ressurssterke flåtene i rike land, selv om det ikke er disse landene som virkelig trenger subsidiene. Flere utviklingsland har ikke den samme kapasiteten til å overvåke alle fiskeriresurser i sine havområder. Det gjør kravet om rapportering svært urettferdig, samtidig som det ikke er i samsvar med FNs mandat.

Bilde
Problemene med avtaleteksten ble diskutert på møtet Fisheries Subsidies and Sustainable Development: Meeting the Mandate, som Handelskampanjen arrangerte sammen med organisasjonen Pacific Network on Globalisation (PANG), på årets Public Forum i WTO. Deltakere i panelet var Peter Lunenborg, Senior Researcher ved South Centre, Alieu Sowe koordinator for Gambia Fisher Folks Association, Adam Wolfenden fra Pacific Network on Globalisation (PANG), Helene Bank fra Handelskampanjen og Mere Falemaka ambassadør for Pacific Islands Forum.

Lydopptak

Lytt til møtet i sin helhet her: Fisheries Subsidies and Sustainable Development: Meeting the Mandate.

Les mer om Fiskerisubsidier:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Skuffende avtale om fiskerisubsidier på WTO MC12

Skuffende avtale om fiskerisubsidier på WTO MC12

Publisert: 10.10.22

Avalen om fiskerisubsidier som ble forhandlet frem på ministermøtet i WTO 2022 (MC12) er skuffende og samsvarer ikke med mandatet som er gitt til WTO i FNs bærekraftmål 14 'Livet i havet'.

Les mer
Småskalafiskere rammes av WTO-forslag

Småskalafiskere rammes av WTO-forslag

Publisert: 01.06.22

Til WTO ministermøtet i juni er det et press og en forventning om en avtale som skal forby visse fiskerisubsidier. Intensjonen er å motvirke den alvorlige situasjonen i verdens hav med overfiska arter. Men avtalen gir i praksis unntak for de store industrielle flåtene, i tillegg til at de fleste utviklingslandene vil hindres i å subsidiere.

Les mer
Analyse av forhandlingene om fiskerisubsidier i WTO

Analyse av forhandlingene om fiskerisubsidier i WTO

Publisert: 08.10.21

I WTO foregår det forhandlinger om å forby visse subsidier som bidrar til blant annet overfiske og ulovlig fiske. Målet om å kutte disse subsidiene er en del av bærekraftsmålene for et bærekraftig hav med en frist om en avtale i desember i fjor. Det er dermed et stort press om å komme til en enighet til WTOs ministermøte i slutten av november.

Les mer
Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Publisert: 16.09.21

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Les mer
Kronikk: – Skal WTO avgjøre fremtidens forvaltning av fisken i havet?

Kronikk: – Skal WTO avgjøre fremtidens forvaltning av fisken i havet?

Publisert: 18.06.21

WTO har ikke klart å finne ut av hvilke land som subsidierer fartøy som driver overfiske, eller hvilke land som driver ulovlig fiske, skriver Handelskampanjen i denne kronikken i Fiskeribladet.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker