Minneord om Aksel Nærstad (1952-2022)
Aksel Nærstad døde 22 oktober 2022, han ble 70 år gammel.
Publisert: 28.10.22

Minneord om Aksel Nærstad (1952-2022)

Noen setter dypere spor enn andre. Aksel Nærstad er en av dem.

Aksel ga aldri opp, sluttet aldri å kjempe for en mer rettferdig verden. Han var sentral i etablering av alliansen mot MAI- avtalen, Nettverk mot markedsmakt, etablering av Attac Norge, Handelskampanjen, Norges Sosiale Forum og Globaliseringskonferansen, samt en fantastisk innsats for Utviklingsfondet, Spire, og de globale More and Better og La Via Campesina. Aksel var alltid til hjelp og støtte, brennende, engasjert, og kompromissløs på vegne av de svakeste.

For svært mange var Aksel en venn og kampfelle for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Da Aksel ble ansatt i Utviklingsfondet i 1996, fant han et rom for sitt engasjement for solidarisk utviklingsarbeid med matproduksjon og jordbruksutvikling i sentrum. Familielandbruket, agroøkologi og allianser mellom småbønder globalt står sentralt i hans engasjement helt til han ble pensjonert i 2018.

I 1997, da det kom ut at det foregikk hemmelige forhandlinger i OECD om en global investeringsavtale (MAI-avtalen), ble det i løpet av noen få måneder mobilisert en motstand hos sivilsamfunn i hele verden. I Norge var Aksel sentral i å mobilisere norsk fagbevegelse, miljøbevegelse og solidaritetsbevegelse til Nettverk mot MAI-avtalen – siden Nettverk mot markedsmakt – for demokratisk styring. Denne alliansen var kimen til både det som ble Globaliseringskonferansen – senere Norges Sosiale Forum, Handelskampanjen og Attac Norge.

Aksel hadde også ideene til antologier om global kamp «Globaliser kampen, globaliser håpet – En annen verden er mulig», og handelspolitikk «Når alt blir handel», og tok ansvaret med redigering og trykking – i navnet til de nye alliansene. Aldri framhevet han seg selv.

Senere (2004) bidro han til å mobilisere ungdom til å etablere Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, Spire, som fremdeles er en kreativ og kritisk kraft for miljø- og rettferdig utviklingspolitikk – med en vekt på Norges rolle i verden. Aksel med sitt arbeid og engasjement var æresmedlem i både Spire og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Globalt bidro han til å etablere nettverket for matsuverenitet og agroøkologi, More and Better, og de globale Nyeleni-konferansene (2007), et nettverk for arbeid med matsuverenitet basert i Mali.

Aksels sterke kraft og fokus på de grunnleggende og strukturelle sakene, fellesskapene lokalt og globalt, og ikke minst hans suverene evne både til å formidle og å skaffe finansiering har gitt en arv som fortsatt lever i kulturen og sakene i organisasjonene han har vært sentral i. Generasjoner av ungdom og deres solidaritetsarbeid har høstet av dette.

Aksel, tusen takk for at du tente en gnist i så mange aktivister. Takk for at du alltid hadde en klem på lur når det stormet. Etter et langt liv i kamp har du endelig fått en velfortjent pust i bakken. Verden savner deg allerede.

Signert

Helene Bank, leder i Handelskampanjen
Elise Åsnes, leder i Spire
Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Daniel Vernegg, nestleder i Norges Sosiale Forum
Sondre M. Dalen, styreleder i Attac Norge
Roy Pedersen, leder i Nei til EU
Jan Thomas Odegard, generalsekretær i Utviklingsfondet
Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag


Publisert i Klassekampen 28. oktober 2022

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker