Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land
Av Emil Bremnes/Nærings- og fiskeridepartementet. Creative Commons
Publisert: 29.08.22

Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Regjeringen har konkludert med at Norge skal avslutte sine bilaterale investeringsavtaler (BITs) med EØS-land.

Sier opp investeringsavtaler med EØS-land

Handelskampanjen var blant organisasjonene som sto bak kravbrevet til Statsministeren om å avslutte Norges avtaler med investor-stat tvisteløsning (ISDS).

Næringsminister Jan Christian Vestre svarte 24. august 2022 med at regjeringen har gjort en vurdering å at de skal si opp Norges BITs med EØS-land. Nesten alle BITs som Norge har inngått (unntatt Kina og Madagaskar) inneholder ISDS . Se oversikt i kart her.

Vurderingen kommer etter at majoriteten av EU-landene har inngått en plurilateral avtale om å avslutte BITs mellom EU-land.

En bilateral investeringsavtale er laga for å fremme investeringer og beskytte investorer i utlandet. Avtalene inneholder ofte ISDS som er veldig kontroversiell da det åpner for private søksmål mot staten på bakgrunn av avtalen, og ikke nødvendigvis lovene i landet.

Norge har per dags dato 14 BITs. Regjeringen melder at de allerede har sagt opp avtalen med Romania fra juli 2022. Da gjenstår det syv avtaler med disse landene: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

ISDS vil fortsatt gjelde

Selv om avtalen med Romania er sagt opp betyr ikke det at ISDS-mekanismen slutter å virke: For investeringene som ble gjort før avtalen ble sagt opp så er de beskyttet i 15 år etter avtalen avsluttes.

Hva er planen videre?

Investeringsavtaler med ISDS var opprinnelig et verktøy for å beskytte investorer som investerte i usikre stater. EU/EØS-landene har rettsikkerhet og investorer kan bruke nasjonale domstoler hvis det er behov for det. Spørsmålet er dermed hva som er planen videre etter avtalene er sagt opp.

EU har lenge arbeidet med å få på plass et tvisteløsningstribunal i EU som skal erstatte de ad-hoc tribunalene i ISDS avtalene. Kanskje er det noe slikt regjeringen ønsker å koble seg på etter avtalene er sagt opp?

Handelskampanjen sendte 2. sept 2022 en ny brev til næringsminister Vestre for å avklare Regjeringens posisjon på investeringsavtaler. Svaret til ministeren vil bli publisert i denne saken når det er mottatt.

For en analyse av EU-tribunalet les Handelskampanjens notat om Alternativer til Investor-stat tvisteløsning (side 21).

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/...

Les mer om Investeringer:

Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Publisert: 29.08.22

Regjeringen har konkludert med at Norge skal avslutte sine bilaterale investeringsavtaler (BITs) med EØS-land.

Les mer
EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

Publisert: 04.04.22

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing som skal øke produksjon av fornybar energi og lokale jobber, og hevder det bryter med WTO-avtalen.

Les mer
Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Publisert: 16.09.21

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Les mer
Vidtgående handelsavtale kjøres gjennom i ekspressfart

Vidtgående handelsavtale kjøres gjennom i ekspressfart

Publisert: 16.06.21

Uttalelse om frihandelsavtalen med Storbritannia:

Les mer
På innsida av skjult rett

På innsida av skjult rett

Publisert: 26.02.21

Over 3500 investeringsavtaler mellom land gir internasjonalt næringsliv rett til å saksøke stater i egne domstoler.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker