Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land
Av Emil Bremnes/Nærings- og fiskeridepartementet. Creative Commons
Publisert: 29.08.22

Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Regjeringen har konkludert med at Norge skal avslutte sine bilaterale investeringsavtaler (BITs) med EØS-land.

Sier opp investeringsavtaler med EØS-land

Handelskampanjen var blant organisasjonene som sto bak kravbrevet til Statsministeren om å avslutte Norges avtaler med investor-stat tvisteløsning (ISDS).

Næringsminister Jan Christian Vestre svarte 24. august 2022 med at regjeringen har gjort en vurdering å at de skal si opp Norges BITs med EØS-land. Nesten alle BITs som Norge har inngått (unntatt Kina og Madagaskar) inneholder ISDS . Se oversikt i kart her.

Vurderingen kommer etter at majoriteten av EU-landene har inngått en plurilateral avtale om å avslutte BITs mellom EU-land.

En bilateral investeringsavtale er laga for å fremme investeringer og beskytte investorer i utlandet. Avtalene inneholder ofte ISDS som er veldig kontroversiell da det åpner for private søksmål mot staten på bakgrunn av avtalen, og ikke nødvendigvis lovene i landet.

Norge har per dags dato 14 BITs. Regjeringen melder at de allerede har sagt opp avtalen med Romania fra juli 2022. Da gjenstår det syv avtaler med disse landene: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

Vil ISDS fortsatt gjelde?

Selv om avtalen med Romania er sagt opp betyr ikke det nødvendigvis at ISDS-mekanismen slutter å virke: For investeringene som ble gjort før avtalen ble sagt opp så er de beskyttet i 15 år etter avtalen avsluttes.

På forespørsel fra Handelskampanjen om dette svarer imidlertid Næringsminister Vestre, 26. okt 2022, at "Norges utgangspunkt er at de bilaterale investeringsavtalene som sies opp ikke skal kunne benyttes som grunnlag for nye tvister etter at oppsigelsesavtalene har trådt i kraft. Et eksempel på en slik løsning kan finnes i oppsigelsesavtalen med Romania, se lenke. Her fremgår det at den bilaterale investeringsavtalen ikke kan anvendes som grunnlag for å iverksette ny voldgiftsbehandling etter at oppsigelsesavtalen trer i kraft. Med «ny voldgiftsbehandling» menes alle saker der et voldgiftstribunal ikke er opprettet."

Hva er planen videre?

Investeringsavtaler med ISDS var opprinnelig et verktøy for å beskytte investorer som investerte i usikre stater. EU/EØS-landene har rettsikkerhet og investorer kan bruke nasjonale domstoler hvis det er behov for det. Spørsmålet er dermed hva som er planen videre etter avtalene er sagt opp.

EU har lenge arbeidet med å få på plass et tvisteløsningstribunal i EU som skal erstatte de ad-hoc tribunalene i ISDS avtalene. Kanskje er det noe slikt regjeringen ønsker å koble seg på etter avtalene er sagt opp?

Handelskampanjen sendte 2. sept 2022 brev til næringsminister Vestre for å avklare Regjeringens posisjon på investeringsavtaler. Vestre svarte 26. okt 2022 at Regjeringen ikke har "anledning til å dele nærmere informasjon om forhandlingene" ettersom arbeidet fremdeles pågår.

Han skriver videre at "Vurderingen av Norges BITs med andre EØS-land ble igangsatt på bakgrunn av beslutningen tatt av en majoritet av EU-land om å inngå en plurilateral avtale om oppsigelse av BITs mellom EU-land. Norge har foreløpig ikke foretatt en vurdering av hvorvidt Norges BITer med land utenfor EØS skal sies opp."

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/...

Analyse av EU-tribunalet

Les Handelskampanjens notat om Alternativer til Investor-stat tvisteløsning (sid. 21)

Les mer om Investeringer:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Frankrike trekker seg fra energichartertraktaten for å nå miljømålene

Frankrike trekker seg fra energichartertraktaten for å nå miljømålene

Publisert: 03.11.22

Nå stiller Frankrike og Tyskland seg til rekken av europeiske land som trekker seg fra energichartertraktaten (ECT). Avtalen, som ble opprettet i 1994 og trådde i kraft i 1998, er blitt kritisert for å undergrave Parisavtalen.

Les mer
Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Publisert: 29.08.22

Regjeringen har konkludert med at Norge skal avslutte sine bilaterale investeringsavtaler (BITs) med EØS-land.

Les mer
For å nå miljømålene må regjeringen si opp avtaler med ISDS

For å nå miljømålene må regjeringen si opp avtaler med ISDS

Publisert: 20.05.22

Handelskampanjen har sammen med ni andre organisasjoner sendt et åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre med krav om å si opp handels- og investeringsavtaler som inneholder investor-stat-tvisteløsningsmekanisme (ISDS).

Les mer
EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

Publisert: 04.04.22

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing som skal øke produksjon av fornybar energi og lokale jobber, og hevder det bryter med WTO-avtalen.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker