Krav til regjeringsforhandlingene: Handelspolitikken må sikre handlingsrom for miljøtiltak

Krav til regjeringsforhandlingene: Handelspolitikken må sikre handlingsrom for miljøtiltak

Publisert: 27.09.21

Den nye regjeringen må jobbe nasjonalt og internasjonalt for å sikre et globalt, regelstyrt handelssystem som skaper en bærekraftig og rettferdig ressursforvaltning. Demokratiske prosesser gjennom internasjonalt samarbeid er essensielt for å møte våre felles, globale miljømål. Norge må arbeide for at samarbeidet sikrer åpenhet, inkludering, solidaritet og bærekraft, fra mandatutforming til implementering av avtaler.

Les mer
Reisestøtte til ministermøte i WTO i Genève

Reisestøtte til ministermøte i WTO i Genève

Publisert: 16.09.21

Har du alltid hatt lyst til å dra på et WTO-møte? Nå har du muligheten! Handelskampanjen dekker reise og opphold for 1-2 personer fra medlemsorganisasjonene.

Les mer
Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Publisert: 16.09.21

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Les mer
Valgdebatt: Kan handel og miljø forenes?

Valgdebatt: Kan handel og miljø forenes?

Publisert: 12.09.21

«Kan handel og miljø forenes?» Det var temaet på den valgdebatt som Handelskampanjen arrangerte i forkant av stortingsvalget 2021. I debatten måtte politikerne fra stortingspartiene svare på hvordan handelssystemet skal rigges for å løse klima- og naturkrisa, og den globale ulikheten. Her kan du se hva politikerne svarte på noen av spørsmålene og høre hele debatten som podkast.

Les mer
Ny rapport om handelspolitikk og klima

Ny rapport om handelspolitikk og klima

Publisert: 31.08.21

Attac Norge har utarbeidet den nye rapporten «På kollisjonskurs med planeten» som tar for seg hvorfor dagens handels- og investeringsavtaler er uforenlige med miljø og bærekraftig utvikling og hva vi kan gjøre med det.

Les mer
Internasjonal fagbevegelse støtter TRIPS waiver

Internasjonal fagbevegelse støtter TRIPS waiver

Publisert: 23.06.21

En rekke ledende internasjonale fagforbund erklærer nå sin støtte til et patentunntak for vaksiner mot COVID-19, det såkalte TRIPS waiver-forslaget i WTO. Forslaget, som har blitt lagt fram av India og Sør-Afrika, støttes av både WHO og en rekke andre land i det globale sør, sammen med USA. EU, Storbritannia, Australia og Norge støtter ikke forslaget.

Les mer
Kronikk: – Skal WTO avgjøre fremtidens forvaltning av fisken i havet?

Kronikk: – Skal WTO avgjøre fremtidens forvaltning av fisken i havet?

Publisert: 18.06.21

WTO har ikke klart å finne ut av hvilke land som subsidierer fartøy som driver overfiske, eller hvilke land som driver ulovlig fiske, skriver Handelskampanjen i denne kronikken i Fiskeribladet.

Les mer
Debatt: I utakt med egen befolkning

Debatt: I utakt med egen befolkning

Publisert: 18.06.21

Akkurat nå er vi i en situasjon der de som kan produsere vaksiner og annet nødvendig utstyr ikke får lov til det, samtidig som viruset fortsatt spres og muterer, skriver Caroline Herlofson, styreleder i Handelskampanjen.

Les mer
Et pressa Storting vedtar frihandelsavtalen med Storbritannia

Et pressa Storting vedtar frihandelsavtalen med Storbritannia

Publisert: 17.06.21

Arbeiderpartiet, SV, Rødt, og Senterpartiet var alle tydelige i stortingssalen i dag på at de var kritiske til hvor raskt avtalen skulle behandles og at det er elementer de gjerne skulle hatt ut av avtalen. Men siden hverken Ap eller Sp ville utsette avtalen ved en konsekvensutredning, ble avtalen stemt gjennom av flertallet i Stortinget.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker