Usannsynlig med en løsning for matsikkerhetsprogrammer
En løsning på matsikkerhetskonflikten vil gi utviklingsland rett til å kjøpe opp korn til en fast pris fra sine bønder. Bilde: Bishnu Maya, bonde fra Nepal D. Mowbray/CIMMYT.
Publisert: 06.06.17

Usannsynlig med en løsning for matsikkerhetsprogrammer

De store utviklede landene med noen allierte utviklingsland nekter å forhandle om en løsning som ville gi utviklingsland rett til å bruke offentlige matlagerprogrammer for matsikkerhet. Det er dermed usannsynlig at landene finner en løsning før WTOs 11 ministermøte i desember i Buenos Aires.

Offentlige matlagerprogrammer er et prioritert forhandlingstema for gruppen av utviklingsland (G33).

India er et av landene som har slike programmer som kjøper opp korn fra bøndene til en fast pris, lagrer det i kornlagre, og selger det videre til fattige indiske konsumenter for en lavere pris (subsidiert).

Dessverre regnes en slik støtte som ulovlig subsidier og hvis beløpet overskrider maksgrensa for denne type subsidier så kan India bli saksøkt av andre WTO land.

Det var enighet om å finne en permanent løsning på denne konflikten før ministermøtet i desember 2017.

At det ikke blir noen løsning kommer tydelig fram i et dokument lagt fram (29 mai) av Indonesia, som leder G33- koalisjonen av mer enn 44 utviklings- og minst utviklede land.

I følge Indonesia er det fortsatt noen land som setter spørsmålstegn ved offentlige matlagerprogrammer, og disse landene bidrar ikke i forhandlingene ved å komme med egne forslag.

Av de forslagene som er kommet, blir det stilt strenge krav om rapportering og åpenhet for å kunne bruke offentlige matlagerprogrammer, som vil føre til at utviklingsland ikke kan bruke mekanismen, ifølge Indonesia.

Etter to år med forhandlinger for å finne en permanent løsning er det lite som har skjedd på grunn av motstand og avledende motforslag fra «noen land», ifølge Indonesia.

Disse «noen landene» blir ikke nevnt med navn, men ifølge Third World Network har Australia, Canada, EU, og USA siden forrige ministermøte i 2015, skutt ned forslag fra utviklingslandgruppen eller kommet med avledende forslag til hva G33 har kommet med.

G33-gruppen ønsker å plassere offentlige matlagerprogrammer for matsikkerhet inn i WTO-jordbruksavtalen (AoA) i et nytt anneks 6 som gjør det lovlig for utviklingsland å gi denne typen støtte.

Noen land er bekymra for at de subsidierte produktene fra de offentlige matlagerprogrammene skal eksporteres og dermed påvirke internasjonal handel. Det er derimot et krav for å kunne bruke matlagerprogrammer at produktene ikke eksporteres.

Kilde: Permanent solution for PSH seems unlikely at MC11
Published in SUNS #8473 dated 1 June 2017

Les mer om Jordbruksvarer:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Publisert: 16.09.21

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Les mer
Vidtgående handelsavtale kjøres gjennom i ekspressfart

Vidtgående handelsavtale kjøres gjennom i ekspressfart

Publisert: 16.06.21

Uttalelse om frihandelsavtalen med Storbritannia:

Les mer
Lover som beskytter plantesortbeskyttelse svekker bondens rettigheter og tilgang på frø

Lover som beskytter plantesortbeskyttelse svekker bondens rettigheter og tilgang på frø

Publisert: 09.07.20

Handelskampanjen har sammen med over 200 organisasjoner signert et åpent brev til EFTA forhandlerne i Norge, Sveits og Liechstenstein om å fjerne UPOV fra handelsavtalene.

Les mer
Mat er ikke som spiker

Mat er ikke som spiker

Publisert: 28.08.17

Vi mennesker kan klare oss uten både spiker og mobiltelefoner, men ikke uten mat, skriver Aksel Nærstad.

Les mer
Usannsynlig med en løsning for matsikkerhetsprogrammer

Usannsynlig med en løsning for matsikkerhetsprogrammer

Publisert: 06.06.17

De store utviklede landene med noen allierte utviklingsland nekter å forhandle om en løsning som ville gi utviklingsland rett til å bruke offentlige matlagerprogrammer for matsikkerhet. Det er dermed usannsynlig at landene finner en løsning før WTOs 11 ministermøte i desember i Buenos Aires.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker