Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer
Julius Silver: https://www.pexels.com/photo/white-water-boat-753331/
Publisert: 16.09.21

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Det var mye godt innhold i Soria Moria-plattformen som vi ønsker å se videreført i ny plattform. Samtidig står nå verden - og Norge - overfor nye store utfordringer som krever nye standpunkt og satsingsområder fra en ny regjering. Vi ber derfor om at den kommende regjeringsplattformen utvides med nye punkter.

Disse punktene fra Soria Moria-plattformen må tas med i ny regjeringsplattform:

 • Handelsliberalisering skal kun skje innenfor en ramme hvor man hensyntar fordeling, grunnleggende sosiale standarder, miljø og nasjonal matsikkerhet.
 • Regjeringen vil legge til grunn at WTO-avtaleverket ikke må ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn til et velferdssamfunn.
 • Norge skal ikke fremme krav overfor fattige land som kan innebære en svekkelse av mulighetene til å utvikle sterke offentlige tjenester innen helse og utdanning, og heller ikke gå inn for en avtale som kan presse fram privatisering av offentlige tjenester i Norge.
 • Hensynet til tilgang på billige medisiner mot livstruende sykdommer (hiv/aids, malaria, tuberkulose) i fattige land må tillegges avgjørende vekt i de internasjonale forhandlingene om patentrettigheter (TRIPS-avtalen).

Regjeringen vil:

 • at man i WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning.
 • at Norge skal støtte utviklingslandenes krav om reforhandling av avtalen om patentrettigheter (TRIPS-avtalen).
 • arbeide internasjonalt for en gjennomgang av tidligere WTO-runder før forhandlingene.
 • utvides til nye områder.

Videre må disse punktene tas med i ny plattform:

Regjeringen må:

 • sikre mer åpenhet rundt handels- og investeringsavtaler. Mandat for forhandlingene må utarbeides gjennom åpne høringer og diskusjon i Stortinget før forhandlingene starter. Posisjonsdokumenter må offentliggjøres (som et minimum må stortingspolitikere få tilgang), og konsekvensutredning av miljø- og sosiale konsekvenser må legges fram for åpen høring. Når forhandlingsresultatet er klart, skal en ny åpen høring gjennomføres.
 • kreve at konvensjoner og avtaler i FN-regi og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO må være overordnet alle andre internasjonale regelverk, herunder WTO-avtalene og de bilaterale og regionale frihandelsavtalene. Der det er konflikt mellom avtaler og regelverk i FN/ILO og WTO, må førstnevnte regelverk gjelde.
 • støtte et midlertidig unntak fra patenter og andre immaterielle rettigheter på COVID-19 vaksiner, medisin og medisinsk utstyr som er foreslått av mer enn 60 land i WTO.
 • sikre at en WTO-fiskerisubsidiepolitikk ikke fratar staters rett og plikt til å forvalte havets ressurser innenfor den økonomiske sonen – jfr Havrettstraktaten.
 • sikre retten til å regulere den digitale økonomien, herunder lagring av offentlige data innenfor egne grenser.
 • sikre rett til å velge egen organisering av arbeidslivet og offentlige tjenester.
 • sikre politikk for sikkerhet og beredskap til å ivareta nødvendig politisk handlingsrom for å møte kriser.
 • arbeide for at nåværende og fremtidige avtaler bruker handel for å fremme anstendig arbeid med en ny sosial kontrakt og minimumsrettigheter og standarder for arbeidere, som uttrykt i ILOs ‘Centenary Decleration’ fra 2019.
 • ikke inkludere investor-stat tvisteløsning (ISDS) i handels- og investeringsavtaler, og si opp de avtalene Norge har med ISDS.
 • kreve at alle land må ha politisk handlingsrom til å kreve lokalt innhold, hjemfallsrett og mulighet til å forvalte land-, vann- og mineralressurser og begrense eksport av varer.

Les mer om Investeringer, Jordbruksvarer, Patenter, Fiskerisubsidier, E-handel, Tjenester:

Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Publisert: 29.08.22

Regjeringen har konkludert med at Norge skal avslutte sine bilaterale investeringsavtaler (BITs) med EØS-land.

Les mer
Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Publisert: 30.06.22

Handelskampanjen har signert et krav sammen med 90 andre organisasjoner som ber EU droppe kravet om tilslutning til UPOV91 konvensjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale med Indonesia

Les mer
Småskalafiskere rammes av WTO-forslag

Småskalafiskere rammes av WTO-forslag

Publisert: 01.06.22

Til WTO ministermøtet i juni er det et press og en forventning om en avtale som skal forby visse fiskerisubsidier. Intensjonen er å motvirke den alvorlige situasjonen i verdens hav med overfiska arter. Men avtalen gir i praksis unntak for de store industrielle flåtene, i tillegg til at de fleste utviklingslandene vil hindres i å subsidiere.

Les mer
EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

Publisert: 04.04.22

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing som skal øke produksjon av fornybar energi og lokale jobber, og hevder det bryter med WTO-avtalen.

Les mer
Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Publisert: 04.04.22

Moderna hevder at de har funnet opp mRNA- sekvensen i COVID-19 vaksinen, mens forskere fra det nasjonale helseinstituttet i USA mener at de utvikla sekvensen og delte den med Moderna.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker