Lover som beskytter plantesortbeskyttelse svekker bondens rettigheter og tilgang på frø
Bonden er en viktig del av arbeidet for å bevare biologisk mangfold. Her en bukett av lokalt korn fra Georgia. Flickr: Global Environment Facility
Publisert: 09.07.20

Lover som beskytter plantesortbeskyttelse svekker bondens rettigheter og tilgang på frø

Handelskampanjen har sammen med over 200 organisasjoner signert et åpent brev til EFTA forhandlerne i Norge, Sveits og Liechstenstein om å fjerne UPOV fra handelsavtalene.

Oslo, 10 juli 2020

250 organisasjoner fra 60 land ber Norge, Sveits og Liechtenstein i et åpent brev om å fjerne strenge lover om beskyttelse av plantesorter i sine handelsavtaler med det globale sør: lover som de selv ikke overholder. Dette kravet fra EFTA-landene om streng beskyttelse av plantesorter - en slags patentordning på frø - begrenser drastisk den frie bruken av frø, til skade for bøndene i det globale sør. Retten til mat, matsuverenitet og biologisk mangfold er truet.

Anerkjennelsen av bøndenes rettigheter til å lagre, selge og bytte frø som en avgjørende del av arbeidet for å opprettholde genetisk plantemangfold, er og har vært en grunnholdning i Norge gjennom skiftende regjeringer. Helt siden Agenda 21, og frem til i dag med bærekraftsmålene og forvaltningen av frølageret på Svalbard.

Det var bakgrunnen for at Norge ikke signerte UPOV-91 om rettigheter for planteforedlere (men beholdt UPOV-78), fordi den er ubalansert ovenfor bønder:

  1. Det ville begrense de vanlige rettighetene til bønder til å lagre og gjenbruke frø og formeringsmateriale
  2. Det ville flytte kostnadene til de norske bøndene, ved at de ville måtte kjøpe forplantningsmateriale for hver sesong. For noen arter kunne bøndene lagre frø mot betaling av royalties hver gang.[1]


Likevel inkluderer Norge i EFTA avtalene at våre handelspartnere skal bli med i UPOV konvensjonen. I EFTA- Indonesia avtalen (anneks XVII, Artikkel 2, punk 2) står det at partene skal oppfylle UPOV 91, bortsett fra de partene som allerede er medlem i UPOV-78 (Norge). Det betyr at Norge forplikter andre land til de strenge UPOV-91 reglene, men selv slipper unna.

Vi mener regjeringen må fjerne UPOV medlemskap og andre avtaler som reduserer bondens rettigheter til å lagre, selge og bytte frø, fra forhandlingsmandatet i EFTA.


EFTA forhandler for tiden om en avtale med Malaysia. I februar 2020 var immaterielle rettigheter som inkluderte beskyttelse av plantesorten à la UPOV 91 en del av dagsordenen. Spesielt for Malaysia er det vanskelig å forstå hvorfor EFTA-landene insisterer på UPOV 91. Landet har allerede en lov om beskyttelse av plantesorter som innenfor en begrenset ramme også respekterer bøndenes rettigheter til frø.

Å fjerne UPOV-standarder fra frihandelsavtalene vil være viktig i arbeidet med FNs bærekraftsmål, særlig mål 2 om å utrydde sult, og mål 15 om å stoppe tapet av biologisk mangfold.


For kontakt:

Helene Bank, styreleder
E-post: helene.bank@velferdsstaten.no
Telefon: 926 67 518

[1] Grain 2005: "Norway says no to UPOV 91 on plant breeders rights". By Regine Andersen, The Fridtjof Nansen Institute, Norway: https://www.grain.org/en/article/2183-norway-says-no-to-upov-1991

Les mer om Jordbruksvarer, Patenter:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Pandemien er ikke over!

Pandemien er ikke over!

Publisert: 21.09.22

Risikoen for å dø i COVID-19 er fire ganger høyere i fattige land enn i rike. Vi trenger fortsatt et unntak for immaterielle rettigheter for å sikre rettferdig og rimelig tilgang på vaksiner, medisin og tester. EU, Storbritannia og Sveits blokkerer et slikt unntak i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det må få en slutt.

Les mer
Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Publisert: 30.06.22

Handelskampanjen har signert et krav sammen med 90 andre organisasjoner som ber EU droppe kravet om tilslutning til UPOV91 konvensjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale med Indonesia

Les mer
Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Publisert: 04.04.22

Moderna hevder at de har funnet opp mRNA- sekvensen i COVID-19 vaksinen, mens forskere fra det nasjonale helseinstituttet i USA mener at de utvikla sekvensen og delte den med Moderna.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker