EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO
Bilde av Brett Sayles: https://www.pexels.com/photo/windmills-1635332/
Publisert: 04.04.22

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing som skal øke produksjon av fornybar energi og lokale jobber, og hevder det bryter med WTO-avtalen.

EU hevder at kriteriene som Storbritannia setter for å kunne motta subsidier er diskriminerende og vil favorisere selskaper som bruker britiske produkter over de som bruker importere produkter.

EU sendte 28 mars en forespørsel til WTOs tvisteløsningsorgan om konsultasjon med Storbritannia. Hvis de ikke klarer å løse problemet innen 60 dager, kan EU kreve at det opprettes et panel som vil komme med en beslutning om Storbritannia bryter WTO-avtalen eller ikke. Siden USA blokkerer oppnevnelse av medlemmer til WTOs ankeorgan, finnes det ikke nå et endelig tvisteorgan i WTO.

Bakgrunnen for konflikten er Storbritannias ambisiøse plan om å bli størst innen havvind. Innen 2030 skal havvind produsere nok strøm til alle husholdninger i Storbritannia, skape 60 000 jobber, øke produksjon og industri, og redusere karbonutslipp.

I utbyggingen av havvind er det lansert flere konsesjonsrunder i 2015, 2017 og 2019, der selskaper først må sende inn en søknad om å delta. I søknaden må selskapene presisere, og legge ved bevis, på nivået av lokalt innhold i deres prosjekt og nivået av lokal jobbskaping. Lokalt innhold er for eksempel kjøp av lokale produkter i verdikjeden.

Målet er at 60% av havvind-industrien får innhold produsert i Storbritannia.

EU mener krav om lokalt innhold bryter med WTO avtalen, artikkel III:4 av GATT avtalen fra 1994, som krever at et land ikke kan diskriminere produkter som er importert mot produkter som er produsert nasjonalt (nasjonal behandling).

En britisk statsansatt sitert i Financial Times, viser til at britiske ministre er ‘forundret’ over hvorfor EU vil utfordre subsidieordningen da EU land bruker lignende metoder.

Bruken av lokalt innhold kan være svært viktig i industrialisering for å sikre at en investering fører til jobber og at produksjon og kunnskap skapes i landet, og ikke bare forsvinner til et utenlandsk selskap. Det kan sammenlignes med de ti oljebud som ble brukt i byggingen av oljenæringen i Norge.


Les mer om Investeringer:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Frankrike trekker seg fra energichartertraktaten for å nå miljømålene

Frankrike trekker seg fra energichartertraktaten for å nå miljømålene

Publisert: 03.11.22

Nå stiller Frankrike og Tyskland seg til rekken av europeiske land som trekker seg fra energichartertraktaten (ECT). Avtalen, som ble opprettet i 1994 og trådde i kraft i 1998, er blitt kritisert for å undergrave Parisavtalen.

Les mer
Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Norge avslutter bilaterale investeringsavtaler med EØS-land

Publisert: 29.08.22

Regjeringen har konkludert med at Norge skal avslutte sine bilaterale investeringsavtaler (BITs) med EØS-land.

Les mer
For å nå miljømålene må regjeringen si opp avtaler med ISDS

For å nå miljømålene må regjeringen si opp avtaler med ISDS

Publisert: 20.05.22

Handelskampanjen har sammen med ni andre organisasjoner sendt et åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre med krav om å si opp handels- og investeringsavtaler som inneholder investor-stat-tvisteløsningsmekanisme (ISDS).

Les mer
EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing i WTO

Publisert: 04.04.22

EU utfordrer Storbritannias havvind-satsing som skal øke produksjon av fornybar energi og lokale jobber, og hevder det bryter med WTO-avtalen.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker