Dårlig tid og store uenigheter i TISA
NOAA. Shipping er et kontroversielt tema for USA som vil at all handel mellom sine havner skal være amerikansk
Publisert: 15.04.16

Dårlig tid og store uenigheter i TISA

TISA forhandlerne vil gjerne avslutte forhandlingene i år – før Obama går av og innenfor perioden der den amerikanske presidenten støtter forhandlingene – men det er økende frykt for at de vanskelige sakene ikke blir løst før årsskiftet

13 april ­­­­­- Hvis forhandlingene ikke er ferdige før Obama går av kan forhandlingene stoppe opp. I den amerikanske valgkampen har internasjonale handelsavtaler fått mye av skylda for arbeidsledigheten, og TISA forhandlere ser 2016 som den beste sjansen til å fullføre TISA før slutten av dette tiåret.

Mangel på forpliktelser og skittkasting

I TISA forhandlingene har det etablert seg to grupper som anklager hverandre for mangel på ambisjoner ved å legge inn for mange unntak og unngå forhandlinger på noen temaer.

På den ene siden er det USA og noen av deres handelspartnere som mener EU har gitt for lite på markedsadgang og at de søker altfor mange unntak på nasjonal behandling.

EU og deres handelspartnere mener USA ikke vil gå inn i reelle forhandlinger på f.eks. maritime tjenester, regler på telekommunikasjon og finanstjenester.

Det er mye skittkasting over TISA denne måneden, som betyr at det ikke skjer så mye politisk veiledning, sier en handelsadvokat til Bloomberg BNA.

2 viktige problem for USA

I følge den amerikanske handelsrepresentanten Michael Punke, er det noen store saker som må løses for at vi skal få en fungerende TISA avtale.

Det første problemet ifølge Punke, er at mange EU land melder inn flere sektorer som de vil unnta fra forpliktelser. I følge han burde det være grunnleggende for alle TISA deltakere å låse inn nåværende åpenhet.

Det andre problemet er at en håndfull TISA land prøver å etablere en kategori som heter «nye tjenester» - som inkluderer tjenester som ikke er funnet opp enda – og at de dermed ikke skal behandles på samme måte som de tjenestene vi kjenner til og kan innlemme i avtalen.

EU vil ikke åpne tilgangen for utenlandske selskap innenfor denne kategorien «nye tjenester» da de ikke vil ha et så generelt og vagt begrep i avtalen.

Den diskusjonen er et resultat av den «negative listingen» i TISA der medlemsland må liste de tjenestene de vil utelate fra avtalen, alt annet blir inkludert – til og med fremtidige tjenester.

Vanskelige temaer gjenstår

USA jobber for å få fri flyt av informasjon over grensene, fjerne krav om persondata knyttet til land, og forpliktelser på data skyer.

EU er ikke så villig til å fjerne sted- krav på datastrømmer som skal beskytte persondata og begrense grensekryssende data informasjon, ved å behandle denne informasjonen innenfor landets grenser.

Mexico vil starte forhandlinger på de insitusjonelle temaene i TISA avtalen - som tvisteløsningsmekanisme - på neste møte.

Norge har fremma et nytt forslag for å øke markedstilgang og endre reglene for maritime tjenester som innebærer tilgang og bruk av havner.

Forslaget vil ikke påvirke Jones Act i USA som sier at bare amerikanske skip kan frakte varer mellom amerikanske havner. Jones Act er kritisert av EU forhandlere for å hindre konkurranse og en åpen handel på maritime tjenester.

Lite fremgang for utviklingsland

Det er en ujevt fremgang i forhandlingene, der sektorer som er viktige for de utviklede landene har kommer mye lenger enn sektorer som er fremma av utviklingsland.

Det er stor fremgang på telekommunikasjon, e-handel, og finanstjenester som er viktig for blant annet USA og EU. Det er derimot liten fremgang på mode 4 - midlertidig bevegelse av personer over grenser - , veitransport, sjøtransport og lufttransport, som er viktig for utviklingsland.

Bevegelse av personer over grenser er problematisk for USA og EU. EU beskylder USA for mangel på vilje til å gå inn i denne diskusjonen og at det har ført til en lavere ambisjon i hele TISA avtalen.

Det er uklart om EU er villig til å redusere sine immigrasjonsregler.

Tyrkia jobber for å få ned kostnadene og formalitetene ved immigrasjonsregler, og er ikke fornøyd med det som er lagt på bordet til nå. Mindre innsats på dette området kan gi problemer for gjennomføringen av avtalen, da dette er et viktig punkt for utviklingsland.

Veien videre

Den 17 forhandlingsrunden er over. Landene skal presentere sine reviderte tilbud før 6 mai.

TISA ministre vil da diskutere de reviderte tilbudene på et møte 1 juni, på sidelinja under møtet til OECD sitt årlige forum i Paris.

Kilder:
Daily Report for Executives: News Archive > 2016 > April > 04/14/2016 > Regulation & Law > International Trade: Anxiety Grows as TiSA Talks Enter Crucial Phase by Bruce Baschuk, Bloomberg BNA
TISA plurilateral accord by year end? Published in SUNS #8223 dated 18 April 2016

Les mer om Tjenester:

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Publisert: 16.09.21

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Les mer
Vidtgående handelsavtale kjøres gjennom i ekspressfart

Vidtgående handelsavtale kjøres gjennom i ekspressfart

Publisert: 16.06.21

Uttalelse om frihandelsavtalen med Storbritannia:

Les mer
Ny TISA-lekkasje i dag: Jussen avgjør om det blir investor-stat domstol i TISA, ikke politikken.

Ny TISA-lekkasje i dag: Jussen avgjør om det blir investor-stat domstol i TISA, ikke politikken.

Publisert: 15.09.16

Wikileaks har nettopp publisert en ny lekkasje fra TISA-forhandlingene. Lekkasjene viser at handelsavtalen skal lage nye organer og institusjoner som griper inn i demokratiet.

Les mer
Kampanje for TISA-frie kommuner

Kampanje for TISA-frie kommuner

Publisert: 05.09.16

Kommuner rundt omkring i landet erklærer seg som TISA frie soner. For å støtte opp om dette engasjementet har vi lansert en hjemmeside som et verktøy for kommuner som ønsker å gjøre vedtak om TISA.

Les mer
Dårlig tid og store uenigheter i TISA

Dårlig tid og store uenigheter i TISA

Publisert: 15.04.16

TISA forhandlerne vil gjerne avslutte forhandlingene i år – før Obama går av og innenfor perioden der den amerikanske presidenten støtter forhandlingene – men det er økende frykt for at de vanskelige sakene ikke blir løst før årsskiftet

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker