Kampanje for TISA-frie kommuner
TISA frie kommuner kampanje
Publisert: 05.09.16

Kampanje for TISA-frie kommuner

Kommuner rundt omkring i landet erklærer seg som TISA frie soner. For å støtte opp om dette engasjementet har vi lansert en hjemmeside som et verktøy for kommuner som ønsker å gjøre vedtak om TISA.

Se her for nettsiden: http://www.tisafri-kommune.no/

For å bevare det kommunale selvstyret gjør nå kommuner over hele landet opprør og erklærer seg TISA-frie. Det vil si at de protesterer mot den den internasjonale avtalen om handel med tjenester, TISA, som nå forhandles fram mellom 50 land. Kommunene vil bevare mulighetene til å reversere eventuell markedsåpning av offentlige tjenester. En slik rekommunalisering kan en TISA-avtale forhindre, ifølge KS.

Et nytt verktøy for kommunene

For kommuner og lokalpolitikere som vil være med på dette opprøret, er det utviklet en ny hjemmeside. Den inneholder oppdaterte oversiktskart over kommuner som har gjort vedtak, veiledning om framgangsmåte og forslag til vedtak. Sida har blitt til i et samarbeid mellom flere organisasjoner, koordinert av Handelskampanjen.

At kommunenes bekymring er reell, kan leses ut av Stortingsmeldingen «Globalisering og handel». Her bekrefter regjeringen at det kan bli vanskelig å ta tilbake markedsrettede tjenester fra markedet – også de som kommunene har ansvar for å levere.

Selv om regjeringen hevder at offentlige tjenester unntas, skriver den likevel at dersom «et land ønsker å privatisere, og samtidig har åpnet en sektor for tjenesteleverandører fra utlandet, skal disse ikke bli gjenstand for dårligere vilkår enn nasjonale aktører.» Dermed kan kommunenes rett til å ta tilbake tjenester som har vært privatisert, stå for fall. Det er derfor viktig at flest mulig kommuner krever åpenhet og blir «TISA-frie», for å legge press på regjeringa og bevisstgjøre partiene sentralt om hva som holder på å skje.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt koordinator Anniken Storbakk i Handelskampanjen på handelskampanjen@handelskampanjen.no

Les mer om Tjenester:

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Krav til ny regjering på internasjonal handel og investeringer

Publisert: 16.09.21

Mennesker rundt om i verden trenger en global økonomi som muliggjør felles velstand med anstendig arbeid, og sosiale og økonomiske rettigheter for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det internasjonale handelssystemet bør være et verktøy for å nå de målene.

Les mer
Vidtgående handelsavtale kjøres gjennom i ekspressfart

Vidtgående handelsavtale kjøres gjennom i ekspressfart

Publisert: 16.06.21

Uttalelse om frihandelsavtalen med Storbritannia:

Les mer
Ny TISA-lekkasje i dag: Jussen avgjør om det blir investor-stat domstol i TISA, ikke politikken.

Ny TISA-lekkasje i dag: Jussen avgjør om det blir investor-stat domstol i TISA, ikke politikken.

Publisert: 15.09.16

Wikileaks har nettopp publisert en ny lekkasje fra TISA-forhandlingene. Lekkasjene viser at handelsavtalen skal lage nye organer og institusjoner som griper inn i demokratiet.

Les mer
Kampanje for TISA-frie kommuner

Kampanje for TISA-frie kommuner

Publisert: 05.09.16

Kommuner rundt omkring i landet erklærer seg som TISA frie soner. For å støtte opp om dette engasjementet har vi lansert en hjemmeside som et verktøy for kommuner som ønsker å gjøre vedtak om TISA.

Les mer
Dårlig tid og store uenigheter i TISA

Dårlig tid og store uenigheter i TISA

Publisert: 15.04.16

TISA forhandlerne vil gjerne avslutte forhandlingene i år – før Obama går av og innenfor perioden der den amerikanske presidenten støtter forhandlingene – men det er økende frykt for at de vanskelige sakene ikke blir løst før årsskiftet

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker