Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen
Bilde av Nataliya Vaitkevich: https://www.pexels.com/photo/vaccine-for-covid-19-5863400/
Publisert: 04.04.22

Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Moderna hevder at de har funnet opp mRNA- sekvensen i COVID-19 vaksinen, mens forskere fra det nasjonale helseinstituttet i USA mener at de utvikla sekvensen og delte den med Moderna.

Konflikten starta etter at Moderna sendte inn en patentsøknad for COVID-19 vaksinen der bare forskere fra Moderna er satt opp som skapere av den aktive ingrediensen i vaksinen. Vaksinen er utvikla i et samarbeid med det amerikanske helseinstituttet (NIH).

Konsekvensene er potensielt store. Moderna har rapportert en total omsetning på 18,5 milliarder dollar i 2021, en økning fra 803 millioner i 2020. Status som oppfinner av vaksinen gjør at en kan få royalities, og en kan også bestemme hvem som skal produsere vaksinen.

Før COVID-19 pandemien så hadde Moderna og det amerikanske helseinstituttet et samarbeid om å utvikle vaksiner for andre koronavirus. Når COVID-19 pandemien kom fortsatte de dette samarbeidet for å utvikle en vaksine mot COVID-19.

COVID-19 vaksinen fra Moderna og NIH inneholder mRNA som koder et modifisert SARS-protein. NIH har uttalt at slike modifikasjoner ble utvikla av forskere ved det nasjonale institutt for allergi og smittsomme sykdommer, og lignende modifikasjoner ble publisert for et annet koronavirus i 2017.


Flere patenter, den aktive ingrediensen er viktigst

Det er vanlig for utvikler av en vaksine eller medisin å søke om flere patenter – ofte dusinvis eller flere – for å dekke ulike deler av produktet. Moderna har søkt om flere patenter for COVID-19 vaksinen der NIH står oppført som med-oppfinner.

Men for patentsøknaden som hevder mRNA-sekvensen så er ikke NIH oppført som med-oppfinner.

NIH hevder at tre av sine forskere skal stå som med-oppfinner til vaksinen. NIH hevder at de har utvikla mRNA-sekvensen og delt den med Moderna.

Eierskap over den aktive ingrediensen i en vaksine er veldig viktig fordi det vil gjøre en i stand til å hindre andre i å utvikle samme vaksine.


Offentlig- privat samarbeid

I legemiddelutvikling så er det ofte det offentlige som finansierer grunnforskningen som er starten på utviklingen av et nytt medikament. Så vil ofte et privat legemiddelfirma kjøpe rettighetene til forskningen og søker om patent. Legemiddelselskapet vil ofte investere i den endelige utviklingen og testingen av produktet.

Moderna mottok 1,4 milliarder dollar fra den amerikanske staten for å utvikle og teste COVID-19 vaksinen, i tillegg til 8,1 milliarder for 500 millioner doser til amerikanere.

Kanskje er denne saken et eksempel på en endring hos de amerikanske myndighetene der de nå hevder patentrettigheter på forskning utvikla på offentlige universitet og institusjoner.


I desember i fjor
uttalte Moderna at de ikke ønsker konflikt med det amerikanske helseinstituttet og at de som svar på NIH sine krav, ikke fullfører patentsøknaden på det nåværende tidspunkt. Patentsøknaden som ligger inne hos det amerikanske patentkontoret er allerede godkjent og det er bare behov for at Moderna betaler avgiften for å få patentet.

Les mer om Patenter:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Pandemien er ikke over!

Pandemien er ikke over!

Publisert: 21.09.22

Risikoen for å dø i COVID-19 er fire ganger høyere i fattige land enn i rike. Vi trenger fortsatt et unntak for immaterielle rettigheter for å sikre rettferdig og rimelig tilgang på vaksiner, medisin og tester. EU, Storbritannia og Sveits blokkerer et slikt unntak i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det må få en slutt.

Les mer
Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Publisert: 30.06.22

Handelskampanjen har signert et krav sammen med 90 andre organisasjoner som ber EU droppe kravet om tilslutning til UPOV91 konvensjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale med Indonesia

Les mer
Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Publisert: 04.04.22

Moderna hevder at de har funnet opp mRNA- sekvensen i COVID-19 vaksinen, mens forskere fra det nasjonale helseinstituttet i USA mener at de utvikla sekvensen og delte den med Moderna.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker