Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia
93% av bøndene i Indonesia er familiegårder og det er viktig å bevare mulighet for bøndene å bruke, lagre og bytte egne frø Creative Commons_ PxHere_farming in Indonesia
Publisert: 30.06.22

Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Handelskampanjen har signert et krav sammen med 90 andre organisasjoner som ber EU droppe kravet om tilslutning til UPOV91 konvensjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale med Indonesia

Nærmere 90 frivillige organisasjoner og bondeorganisasjoner fra Indonesia, EU og rundt i verden sendte åpne brev til EU-kommisjonen og den indonesiske regjeringen i dag, og oppfordrer dem til å avstå fra enhver klausul som begrenser bøndenes rettigheter i en fremtidig frihandelsavtale.

Det er vanlig praksis at EU i handelsavtaleforhandlinger krever at den andre parte innføre en plantesortbeskyttelsesrett* i henhold til UPOV 91**. Dette er også tilfellet i de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og Indonesia. Men UPOV 91 fratar bøndene retten til å bytte og selge beskyttede frø eller formeringsmateriale. Selv lagring av frø og gjenplanting på egne åkre er forbudt for de fleste plantearter og begrenset for andre.


Derfor setter UPOV 91 ikke bare i fare retten til mat og matsuverenitet, men er også en trussel mot biologisk mangfold.

UPOV 91 tilbyr et upassende juridisk rammeverk for Indonesia, der landbruk er av avgjørende betydning for økonomien og 93 % av bøndene har en liten familiegård med en gjennomsnittlig jordeiendom på 0,6 hektar. UPOV 91 er utviklet av industrialiserte land for sitt landbrukssystem. Derfor anbefaler flere uavhengige eksperter at utviklingsland ikke bør slutte seg til eller implementere UPOV 91.

Handelskampanjen har tidligere bedt den norske regjeringen droppe krav om tilslutning til UPOV91 i de norske handelsavtalene gjennom EFTA. Dessverre følges praksisen fortsatt, og i avtalen mellom EFTA og Indonesia er det lagt inn i Annex XVII at partene skal tilslutte seg UPOV91.


Les mer om Patenter:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Pandemien er ikke over!

Pandemien er ikke over!

Publisert: 21.09.22

Risikoen for å dø i COVID-19 er fire ganger høyere i fattige land enn i rike. Vi trenger fortsatt et unntak for immaterielle rettigheter for å sikre rettferdig og rimelig tilgang på vaksiner, medisin og tester. EU, Storbritannia og Sveits blokkerer et slikt unntak i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det må få en slutt.

Les mer
Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Publisert: 30.06.22

Handelskampanjen har signert et krav sammen med 90 andre organisasjoner som ber EU droppe kravet om tilslutning til UPOV91 konvensjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale med Indonesia

Les mer
Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Publisert: 04.04.22

Moderna hevder at de har funnet opp mRNA- sekvensen i COVID-19 vaksinen, mens forskere fra det nasjonale helseinstituttet i USA mener at de utvikla sekvensen og delte den med Moderna.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker