Kunnskap om hvordan vi bekjemper COVID-19 må deles
COVID-19 testing site at Central de Abasto, Mexico City, Mexico. © WHO / Blink Media - Lisette Poole
Publisert: 02.02.22

Kunnskap om hvordan vi bekjemper COVID-19 må deles

Kunnskap om - og tilgang til - vaksiner, medisiner, medisinsk utstyr og medisinsk teknologi som blir brukt mot COVID-19 må deles globalt, hvis vi skal få en stopp på pandemien. Les uttalelsen fra Handelskampanjen.

Handelksampanjens styremedlemmer Helene Bank (For velferdsstaten) og Rolv Rynning Hanssen (Fagforbundet) har skrevet et forslag med krav om at norske myndigheter må støtte et midlertidig unntak for visse immaterielle rettigheter på vaksiner, legemidler, testutstyr og medisinsk utstyr relatert til COVID-19-bekjempelse.

Forslaget ble skrevet til Trondheimskonferansen 2022, hvor uttalelser desverre ikke ble behandlet siden konferensen ble endret til digitalt format. Vi publiserer derfor hele teksten her, sammen med en videoappell av Handelskampanjens generalsekretær Anniken Storbakk.

Handelskampanjens generalssekretær Anniken Storbakk om hvorfor kunnskapen om hvordan vi bekjemper COVID-19 må deles.

Solidaritet med de fattigste!


Av Helene Bank og Rolv Rynning Hanssen,
styremedlemmer i Handelskampanjen,
Januar 2022.


Verden er rammet av en pandemi. Men samtidig har vi kunnskapen om hvordan bekjempe pandemien og den kunnskapen er et fellesgode. I Norge merkes pandemien godt, men vi har høy vaksinasjonsprosent og et godt helsevesen. Dette er ikke tilfelle i de fattigste landa. Mens vi diskuterer en fjerde dose, så mangler 85 prosent av befolkningen i Afrika den første dosen.

Afrikas befolkning er ganske ubeskyttet. Det vil si at nye virusvarianter vil dukke opp, noe som gjør hele verdens befolkning mer utrygge.

India og Sør-Afrika tok initiativ (2. oktober 2020) til en såkalt waiver (unntak) fra immaterielle rettigheter på COVID-19-produkter. Over 100 WTO-medlemmer støtter waiveren. Det vil si at så lenge pandemien pågår så kan land velge å sette til side immaterielle rettigheter som patenter, opphavsrett, industrielt design og fortrolig informasjon knytta til COVID-19 vaksiner, testutstyr, legemidler og medisinsk utstyr for å bekjempe pandemien. Det er Verdens Handelsorganisasjon (WTO) gjennom sin TRIPS-avtale som behandler de immaterielle rettighetene.

Den enorme ulikheten i den internasjonale distribusjonen av vaksiner er ikke bare et spørsmål om deling og bistand, det er et spørsmål om å la utviklingslandene selv produsere vaksiner og nødvendig utstyr slik at de ikke må vente bakerst i køen. Å tilsidesette kun patenter vil ikke løse hele forsyningskrisa, men det vil legge til rette for juridisk forutsigbarhet for de selskapene som kan starte opp produksjon. Det er også viktig å få på plass teknologioverføring.

Norge er sentral i dette arbeidet gjennom sitt lederskap i TRIPS-rådet i WTO. Norge motsatte seg tidlig forslaget fra India og Sør-Afrika. I mai 2021 la Biden-administrasjonen i USA ut en pressemelding der de støtter et unntak for immaterielle rettigheter (mer enn patenter) på vaksinen. EU er motstander av TRIPS waiver-forslaget. Den nye Støre-regjeringen uttalte i desember 2021 at de støtter et unntak for patenter på COVID-19-vaksinen. Dette er dessverre for snevert. Hvis intensjonen er å legge til rette for økt vaksineproduksjon så er det nødvendig med et unntak for både patenter og fortrolig informasjon (immaterielle rettigheter). Det er også nødvendig å få et unntak for de andre elementene i pandemibekjempelse; testutstyr, legemidler og utstyr slik som respiratorer (i tråd med forslaget slik det ligger i WTO).

Norge har hatt en tradisjon for å støtte de fattigste landa i slike situasjoner, f.eks. i HIV/AIDS-bølgen på begynnelsen av 2000-tallet.

Vaksineprodusentene Pfizer, BioNTech og Moderna har brukt monopolene sine til å prioritere de mest lønnsomme kontraktene med de rikeste myndighetene, og etterlater lavinntektsland ute i kulden. Til tross for at de mottok offentlig finansiering på over 8 milliarder dollar, har de tre selskapene nektet oppfordringer om å raskt overføre vaksineteknologi og kunnskap til dyktige produsenter i lav- og mellominntektsland.

Pfizer, BioNTech og Moderna— tjener til sammen $65 000 hvert minutt og Pfizer rapporterer at overskuddet har økt med 133 prosent fra forrige år (3. kvartal 2021).

Storkapitalen tjener rått på pandemien. Vi krever at norske myndigheter umiddelbart må støtte et midlertidig unntak for visse immaterielle rettigheter på vaksiner, legemidler, testutstyr og medisinsk utstyr relatert til COVID-19-bekjempelse. Regjeringen har et stort ansvar for å berge liv i de fattigste landene hvor COVID-19 utgjør en stadig større trussel. Vi må ikke la storkapitalen og EU bruke WTO til å nekte de fattige samme vilkår som oss i den rike verden.

Les mer om Patenter:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Pandemien er ikke over!

Pandemien er ikke over!

Publisert: 21.09.22

Risikoen for å dø i COVID-19 er fire ganger høyere i fattige land enn i rike. Vi trenger fortsatt et unntak for immaterielle rettigheter for å sikre rettferdig og rimelig tilgang på vaksiner, medisin og tester. EU, Storbritannia og Sveits blokkerer et slikt unntak i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det må få en slutt.

Les mer
Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Publisert: 30.06.22

Handelskampanjen har signert et krav sammen med 90 andre organisasjoner som ber EU droppe kravet om tilslutning til UPOV91 konvensjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale med Indonesia

Les mer
Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Publisert: 04.04.22

Moderna hevder at de har funnet opp mRNA- sekvensen i COVID-19 vaksinen, mens forskere fra det nasjonale helseinstituttet i USA mener at de utvikla sekvensen og delte den med Moderna.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker