Komitebehandling av representantforslaget fra SV om TRIPS waiver
SVs representantforslag om å støtte forslaget fra 65 land i WTO om en TRIPS waiver ble ikke støttet av utenriks-og forsvarskomiteen
Publisert: 09.03.22

Komitebehandling av representantforslaget fra SV om TRIPS waiver

Utenriks- og forsvarskomiteen har behandla forslaget fra SV om å støtte en TRIPS waiver i WTO for å øke tilgangen på medisinsk teknologi mot COVID-19. Komiteen vedtok ikke forslaget.

SV ber regjeringen om å støtte forslaget fra Sør-Afrika og India om et midlertidig unntak i WTO for visse immaterielle rettigheter på vaksiner, medisin, tester og medisinsk utstyr. I tillegg ber SV regjeringen om å være aktive i tekstbaserte forhandlinger i WTO om et slikt utfall, og at regjeringa må styrke arbeidet for en løsning på den enorme ulikheten i tilgang på medisinsk teknologi og støtte en revisjon av det globale rammeverket for immaterielle rettigheter for fremtidige pandemier.

Se Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen her og Representantforslaget fra SV her.

En oppsummering av synspunktene til de ulike partiene i komiteen:

Medlemmene fra Høyre og Venstre:

 • Merker seg at Utenriksminister Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet i store og hele deler av sin vurdering deler regjeringen Solbergs synspunkter på hva som er mest effektivt.
 • TRIPS waiver forslaget er for vidtgående.
 • Et slikt unntaksforslag risiker at vi får redusert forskning og utvikling av nye medisiner og legemidler hvis insentivene for selskapene svekkes.
 • Medlemmene støtter synspunktet til lederplass i Economist 19.2.2022 som hevder at problemet er produksjonskapasiteten i fattige land som hindrer distribusjon i de landene, ikke rammene for den internasjonale handelen.
 • Viser til at Norge er ledende gjennom vår rolle i COVAX og ACT-A
 • Trolig ville ikke vaksinene vært utvikla så raskt hvis ikke selskapene hadde utsikter til profitt på sin forskning og utvikling.
 • Det er ingen mangler ved utviklingen, men ved distribusjonen, som er årsak til den globale skjevfordelingen.

# Kommentar: Det kan virker som representantene fra Høyre og Venstre ikke har fått med seg den enorme krisen som utviklingsland går gjennom ved at de ikke får tak i medisinsk teknologi. WHO har sagt det er et katastrofalt moralsk nederlag at rike land kjøpte opp vaksinene, mens utviklingsland fikk så og ingenting. COVAX har ved flere anledninger ropt ut at det ikke er vaksiner å kjøpe fordi legemiddelselskapene prioriterer rike land. At representantene fra Høyre og Venstre, fra et rikt land som har full vaksinedekning, kan tillate seg å si at dette er bare et problem med distribusjon, det er utenfor vår forståelse.


Medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

 • Viser til Norges rolle i ACT-A og COVAX
 • Viser til viktigheten av å finne gode løsninger internasjonalt og at regjeringen har beslutta å støtte et unntak for patenter på vaksiner og medisin mot COVID-19


# Kommentar: Her virker det som regjeringens mandat om et unntak for patenter har blitt utvida til å ikke bare gjelde vaksiner, men også medisiner. Det er svært begrensende at forslaget ikke inkluderer forretningshemmeligheter, men det er bra at regjeringen inkluderer i det minste medisin i tillegg til vaksiner.

Medlemmene fra SV og Rødt:

 • ACT-A fikk lite oppslutning blant rike land som isteden inngikk bilaterale avtaler med legemiddelselskap. COVAX har i lengre tid slitt med å få legemiddelselskapene til å prioritere leveranser til seg.
 • Over 70% av mRNA vaksinedosene fra Moderna, Pfizer, BioNTech er blitt sendt til rike land.
 • WHO sitt mRNA teknologioverføringssenteret i Sør-Afrika har klart å kopiere Moderna vaksinen uten hjelp fra Moderna. Teknologien skal overføres til Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia og Vietnam. Hvis Moderna håndhever patentet, kan produksjon bli et problem. Da vil et TRIPS unntak sikre at mRNA senteret kan fortsette.
 • Det er viktig at også medisiner og tester mot COVID-19 inkluderes i et unntak da disse verktøyene er essensielle i bekjempelse av COVID-19.
 • Angående påstanden om at vaksinene ikke hatt blitt utvikla uten patenter og immaterielle rettigheter: dagens vaksiner og medisin er utvikla i en dugnad av offentlige forskere og finansiering med offentlig test-koordinering og finansiering. WHO har fra starten av forsøkt å få selskap og institusjoner til å dele teknologien (C-TAP) slik at forskere kan samarbeide. Ingen selskap ville delta. Når har WHO gjennom sitt mRNA teknologioverføringssenter i Sør-Afrika klart å kopiere vaksinen til Moderna, og skal spre denne teknologien og kunnskap til flere land. Representantene savner dokumentasjon på at WHO sitt initiativ er skadelig for innovasjon.
 • Legemiddelskapene står heller ikke ovenfor noen investeringsrisiko, da stater har gitt garantier for kjøp av vaksiner til og med før de var godkjent.

Komiteens flertall støtter ikke representantforslaget.

Les mer om Patenter:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Pandemien er ikke over!

Pandemien er ikke over!

Publisert: 21.09.22

Risikoen for å dø i COVID-19 er fire ganger høyere i fattige land enn i rike. Vi trenger fortsatt et unntak for immaterielle rettigheter for å sikre rettferdig og rimelig tilgang på vaksiner, medisin og tester. EU, Storbritannia og Sveits blokkerer et slikt unntak i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det må få en slutt.

Les mer
Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Publisert: 30.06.22

Handelskampanjen har signert et krav sammen med 90 andre organisasjoner som ber EU droppe kravet om tilslutning til UPOV91 konvensjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale med Indonesia

Les mer
Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Publisert: 04.04.22

Moderna hevder at de har funnet opp mRNA- sekvensen i COVID-19 vaksinen, mens forskere fra det nasjonale helseinstituttet i USA mener at de utvikla sekvensen og delte den med Moderna.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker