Analyse av det lekka dokumentet på TRIPS-unntak
Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa har vært en kritiker av EU som ikke er villig til å diskutere en TRIPS waiver. Her besøker presidenten EU i 2018 GCIS_ Creative Commons
Publisert: 16.03.22

Analyse av det lekka dokumentet på TRIPS-unntak

Det er lekka et dokument fra forhandlingene mellom EU, USA, India og Sør-Afrika om et TRIPS-unntak under pandemien. Formålet med forhandlingene er å lette tilgangen til COVID-19 vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr som er en mangelvare i flere utviklingsland. Dessverre er "løsningen" i det lekka dokumentet svært begrensa og vil ikke øke tilgangen til vaksiner.

EU, USA, India og Sør-Afrika forhandler i en egen gruppe på siden av fellesforhandlingene i WTO som har stoppa opp. Det lekka dokumentet ble først tilgjengelig hos Stat News.

For at dette skal bli en avtale må resten av WTO medlemmene godta avtalen.

Dessverre er dokumentet svært begrensa og utilstrekkelig, i tillegg til at den innfører nye begrensninger på muligheter som land allerede har i TRIPS.

Gjelder bare vaksiner

Dokumentet omhandler bare vaksiner (artikkel 1), og ikke tester og medisin. Det er sjokkerende at etter 18 måneder har ikke disse landene kommet lenger. Tester og medisin er erkjent av flere land som en helt essensiell del av bekjempelsen av COVID-19. Det er fordi et land må ha muligheten til å både diagnostisere, behandle, og unngå at sykdom oppstår. Alt dette jobber sammen i pandemibekjempelse.

I dokumentet står det at landene skal komme til enighet innen 6 måneder om å utvide avtalen til å gjelde tester og medisin (artikkel 8). Det er ingen garanti for at det skjer. Og det det er uholdbart med flere forsinkelser som gjør at utviklingsland ikke har de nødvendige verktøyene til å bekjempe pandemien og redde liv.

Gjelder hovedsakelig bare patenter

Slik vi leser dokumentet så letter den på noen krav rundt tvangslisenser for eksport, men avtalen tar bare opp patenter. Dette er et stort problem når vi snakker om vaksiner fordi kunnskap knytta til produksjon er ofte holdt som en forretningshemmelighet (trade secret).

En viktig del av det opprinnelige forslaget i WTO var at et unntak må inkludere patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter og industriell design. Dette er fordi et produkt ofte er underlagt flere rettigheter og det vanskelig å identifisere alle de ulike rettighetene for å så utstede en lisens på dem.

Omfatter ikke unntak fra essensielle forretningshemmeligheter

Dokumentet tar bare opp en del av forretningshemmeligheter (artikkel 39.3 i TRIPS) om ‘informasjon gitt til myndighetene i forbindelse med markedstillatelse’. Denne formen for forretningshemmeligheter kan land fra før sette til side hvis det er nødvendig i en krise. Avtalen bringer ikke inn noe nytt.

I tillegg begrenser dokumentet bruken av et slikt unntak (for å få tilgang til informasjon gitt til myndighetene i forbindelse med markedstillatelse) til når det er snakk om en tvangslisens (patent). Så avtalen kobler forretningshemmeligheter til patent lisens, men ser ikke forretningshemmeligheter som en barriere i seg selv.

I tillegg gir dokumentet dessverre ikke unntak for andre forretningshemmeligheter som dekkes av artikkel 39.1 og 39.2 i TRIPS avtalen som er forretningshemmeligheter selskapet ikke har gitt til myndighetene.

Viktigheten av forretningshemmeligheter så vi i mars 2020 da Nederland skulle masseteste sin befolkning for COVID-19 og det ikke var nok tester tilgjengelig. Nederland ønska å produsere testen selv siden selskapet Roche ikke hadde mulighet. Roche nekta å gi fra seg instruksen (forretningshemmelighet), men etter press fra EU kommisjonen ga Roche fra seg instruksen og Nederland kunne produsere tester.

I sum gir ikke dokumentet teknologioverføring slik at andre produsenter kan produsere vaksinen. Dokumentet gir en mekanisme for å godkjenne vaksineproduksjon, men ikke oppskriften.

Gjelder bare visse utviklingsland

Det er lagt inn en geografisk begrensning i avtalen slik at det er bare utviklingsland som har eksportert mindre enn 10% av verdens eksport i 2021 som kan bruke den (Kina er ekskludert).

Nye begrensninger (TRIPS+)

Land skal følge artikkel 31 i TRIPS avtalen som åpner opp for tvangslisenser (at en stat gir en lisens på et patentert produkt uten samtykke fra eier).

I dokumentet står det at landene er enige om visse «avklaringer» og disse avklaringene er faktisk nye forpliktelser som ikke eksisterer i TRIPS avtalen. For eksempel er det en forpliktelse i avtalen om å ‘identifisere alle patenter’ som omfattes av autorisasjonen som gis. Dette er ikke et krav i TRIPS avtalen.

Dette kravet er et stort problem. I mange tilfeller er ikke patentlandskapet kjent fordi patent søknadene ikke er offentliggjort enda.

Det er også et nytt krav om å informere (kvantum og hvilke land) WTO om bruk av waiveren, som heller ikke er et krav ved bruk av tvangslisenser generelt.


Unntak under pandemien

En annen bekymring er at omfanget av dokumentet ser ut til å være begrensa til behov som oppstår under COVID-19 pandemien (artikkel 1). Men hva skjer når situasjonen er slik at det ikke lenger er en pandemi, men en endemi (avgrensa geografisk)?

Land må ha mulighet til å bruke disse unntakene når COVID-19 er et problem i deres land, selv om andre regioner har bekjempa COVID-19.

Utvider bruken av tvangslisenser

Dokumentet har fått på plass noen elementer som gjør det enklere å bruke tvangslisenser (unntak for patenter).

Den gir unntak fra artikkel 31f i TRIPS som gjør det mulig å eksportere produkter under tvangslisens. Det finnes allerede et slikt unntak i TRIPS avtalen (artikkel 31bis), men det å gi et direkte unntak fra artikkel 31f gjør det enklere å bruke enn å måtte bruke artikkel 31bis som har flere betingelser.

Interessant gjør dokumentet det mulig å gi tvangslisenser uten å ha et rettslig rammeverk på plass i landet (mange land har ikke lover som tilrettelegger for tvangslisenser). Dokumentet åpner også for at et land kan gi tvangslisens gjennom en presidentordre (executive order), dekret i krisesituasjoner, autorisasjoner for offentlig bruk, eller rettslige og administrative beslutninger.

Dette åpner for at det skal være lettere å bruke tvangslisenser, da i TRIPS avtalen må en tvangslisens gis på bakgrunn en lov om tvangslisenser i landet.


Oppsummert er dokumentet det EU ønska seg hele veien: gi noen lettelser på bruken av tvangslisenser.

Dokumentet gir noen lettelser på bruken av tvangslisenser, men med det nye kravet om å identifisere hele patentlandskapet vil det gjøre det vanskeligere å bruke nettopp tvangslisenser.

Dokumentet gir ikke unntak for immaterielle rettigheter på vaksiner, medisin og medisinske produkter som i det opprinnelige forslaget fra Sør-Afrika og India.

Det løser ikke problemet med tilgangen på kunnskap om hvordan produsere vaksiner og andre produkter (forretningshemmeligheter). Den løser heller ikke problemet med at et produkt er underlagt flere immaterielle rettigheter som opphavsrett og industriell design.

Slik dokumentet står i dag kan det virke som USA, Sør-Afrika og India har redusert sine posisjoner til å bare omfatte patenter og ikke de andre immaterielle rettighetene.

Og til slutt er det skuffende at etter 18 måneder at landene ikke klarer å inkludere alle essensielle produkter mot COVID-19: tester, medisiner og vaksiner.Kilder:

https://www.keionline.org/37544

https://www.statnews.com/pharmalot/2022/03/15/covid19-vaccine-patents-wto/

Les mer om Patenter:

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

WTO-utvalget og veien videre etter MC12

Publisert: 03.02.23

Utenriksdepartementet (UD) inviterer bedrifter og organisasjoner til en arena for diskusjon og spørsmål rundt pågående WTO-politikk et par ganger i året. Den 31.01.2023 ble første møte i år avholdt med spesielt fokus på hva som skjedde under og etter ministermøtet (MC12) i fjor sommer.

Les mer
Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Handelskampanjens innspill til Klimautvalget 2050

Publisert: 21.11.22

Handelskampanjen har sendt innspill til Klimautvalget 2050, som skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I innspillet tar vi opp noen konkrete klausuler i handels- og investeringsavtaler som bidrar til å befeste en politikk og retning fra en tid før klima- og naturkrisene ble så åpenbare i allmenn politisk bevissthet, som de er i dag.

Les mer
Pandemien er ikke over!

Pandemien er ikke over!

Publisert: 21.09.22

Risikoen for å dø i COVID-19 er fire ganger høyere i fattige land enn i rike. Vi trenger fortsatt et unntak for immaterielle rettigheter for å sikre rettferdig og rimelig tilgang på vaksiner, medisin og tester. EU, Storbritannia og Sveits blokkerer et slikt unntak i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det må få en slutt.

Les mer
Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Ber EU droppe kravet om frøpatenter med Indonesia

Publisert: 30.06.22

Handelskampanjen har signert et krav sammen med 90 andre organisasjoner som ber EU droppe kravet om tilslutning til UPOV91 konvensjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale med Indonesia

Les mer
Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Moderna i konflikt med det amerikanske helseinstituttet over rettigheter til COVID-19 vaksinen

Publisert: 04.04.22

Moderna hevder at de har funnet opp mRNA- sekvensen i COVID-19 vaksinen, mens forskere fra det nasjonale helseinstituttet i USA mener at de utvikla sekvensen og delte den med Moderna.

Les mer

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker