Støtter norske forhandlere i WTO et TRIPS-unntak for vaksiner mot COVID-19?
Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Bilde fra Flickr: Utenriksdepartementet UD. Foto: Thomas Brun, Statsministerens kontor
Publisert: 31.01.22

Støtter norske forhandlere i WTO et TRIPS-unntak for vaksiner mot COVID-19?

Handelskampanjen har sendt brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt med ønske om en oppklaring om hvorvidt norske forhandlere har fått en klar instruks om å støtte et forslag om et TRIPS-unntak for vaksiner mot COVID-19.

Til Utenriksminister Anniken Huitfeldt
Utenriksdepartementet
Med kopi til utenrikskomiteen

Dato: 28.01.2022

Politisk instruks til norske forhandlere i WTO

Regjeringen har uttalt støtte til en TRIPS waiver der det gis et midlertidig unntak for patenter på COVID-19 vaksinen. Dette var et skritt i riktig retning fra Solberg-regjeringen som avviste forslaget når det kom opp i WTO i oktober 2020.

Men ifølge våre kontakter i det internasjonale sivilsamfunnet så opptrer norske forhandlere som at de fortsatt er imot hele TRIPS waiver forslaget. Vi håper dette er en misforståelse.

Vi lurer på om norske forhandlere i WTO har fått en klar instruks om å støtte et forslag om en TRIPS waiver for vaksiner?

På det uformelle WTO mini-ministermøtet arrangert av Sveits 21 januar ble TRIPS waiver saken tatt opp, Norge ved utenriksminister Huitfeldt deltok på dette møtet.

Det er rapportert fra sivilsamfunnsorganisasjonen Third World Network at EU, Sveits, Storbritannia og medlemmer av Ottawa gruppa la vekt på at WTO må ha et svar på pandemien som inkluderer noe på TRIPS, men at uttalelsene virka ikke til å være i favør av en TRIPS waiver.

Den globale skjevfordelingen i tilgang på vaksiner forsterkes nå av at flere høyinntektsland har begynt å tilby dose 3 og 4 til sine innbyggere, mens flere i lavinntektsland ikke har fått første dose. 11 % av befolkningen i lavinntektsland har fått minst en dose, mens i høyinntektsland ligger dette på 68% (pr 26 januar 2022, OWD,UNDP.org).

Det er i tillegg til dette avgjørende at regjeringen utvider mandatet til å også inkludere medisin, tester og medisinsk utstyr mot COVID-19. WHO har godkjent og anbefalt flere biologiske medisiner i behandling av COVID-19, men det er mangel på medisinene globalt og høyinntektslandene, inkludert Norge, har allerede kjøpt opp det som var tilgjengelig. Til tross norske innkjøp er det også mangel på medisinene på norske sykehus. I Norge er det heldigvis god vaksinedekning, som har redusert behovet for alvorlig sykdomsløp av COVID-19. Men det er ikke tilfelle i lav- og middelinntektslandene og de vil ha behov for medisiner. Tilgang på COVID-19 tester er nødvendig for å bekjempe pandemien. Mangelen på utstyr som respiratorer og masker globalt fører til at liv går tapt som kunne vært reddet.

Det er også verdt å nevne at regjeringens nåværende forhandlingsmandat om unntak for patenter på vaksiner ikke omfatter forretningshemmeligheter, det vil gjøre en TRIPS waiver mangelfull når målet er å få tilgang til oppskriften og kunnskapen om hvordan vaksinen produseres. Ved å åpne for et unntak for beskyttelse av forretningshemmeligheter så vil det åpne for internasjonalt samarbeid om deling av kunnskap, og muligheten til å kreve utlevering av essensiell kunnskap for å produsere vaksinen.

Takk for oppklaring


Vennlig hilsen

Anniken Elise Storbakk
Generalsekretær
Handelskampanjen

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker