Podcast

Podcast

Vi tar opp aktuelle tema i internasjonal handelspolitikk i vår podkastserie "Handelsdebatten".

Sesong 3:
Handelsdebatten fortsetter med podkastmøter og andre podkaster om aktuelle handelspolitiske tema.

Sesong 1 og 2:
Seson 1 og 2 var et informasjonsprosjekt støtta av Norad. De er laget av Guro Flaarønning og Ida Skogvold på oppdrag fra Handelskampanjen
Musikk: Sgrow
Design: Jenny Jordahl

Spotify Abonner på iTunes Hør på Soundcloud

Sesong 3

Valgdebatt: Kan handel og miljø forenes?

Publisert: 12.09.21
Handelskampanjen arrangerte, sammen med Attac Norge, Spire og For velferdsstaten, en valgdebatt på temaet «Kan handel og miljø forenes?» 2. september 2021. I forkant av debatten holdt Caroline Herlofson, styreleder i Handelskampanjen en innledning. Politikerne som stilte i debatten var Benedikte Pryneid Hansen (Rødt), Arne Haabeth (MDG), Gunnell Sandanger (SV), Marit Vea (V), Michael Tetzschner (H), Espen Thygesen (Sp) og Ole Jakob Warlo (FrP). Ordstyrer for debatten var Hege Skarrud, leder i Attac Norge.

Professor Jane Kelsey om innenlandsreguleringer

Publisert: 05.05.21
Professor Jane Kelsey ved Auckland University i New Zealand, holdt en innlending for Handelskampanjen 11. november 2020 om status i forhandlingene på innenlandsreguleringer (domestic regulations) og hvordan det får konsekvenser for regulering av tjenester. Jane er professor i juss ved universitet i Aukland, og er en av de fremste ekspertene på innenlandsreguleringer, i tillegg til tjenesteforhandlingene og TISA.

Leger uten grenser om patentunntak

Publisert: 02.05.21
Erlend Grønningen fra Leger uten grenser forklarer viktigheten av å få til et patentunntak for vaksiner mot COVID-19 under pandemien, slik at de fattige delene av verden får tilgang på vaksiner, teknologi og medisinsk utstyr så raskt som mulig. Et slikt forlag ligger allerede på bordet i Verdens handelsorganisasjon, men har blitt stemt ned av de rike landene i verden, deriblant Norge. Innledningen ble fremført og tatt opp på Handelskampanjens årsmøte, 13. april 2021.
Last ned

Handelspolitisk redegjørelse 2021

Publisert: 22.04.21
Handelskampanjens styreleder, Caroline Herlofson, leser inn Handelspolitisk redegjørelse 2021, som kan brukes av norske folkevalgte og i den politiske debatten. Redegjørelsen er utarbeidet av Handelskampanjen. Vi publiserer redegjørelsen fordi våre folkevalgte i årtier har valgt å ikke utrede konsekvenser eller diskutere handelspolitikk åpent i Stortinget, i forkant av at svært inngripende avtaler ratifiseres. Vi foreslår med dette dokumentet en mal, tatt etter hvordan regjeringen årlig legger fram utenrikspolitisk redegjørelse, som så diskuteres åpent i Stortinget få dager etter.
Last ned

Debattmøte: Dine, mine og våre data

Publisert: 11.02.20

Debattmøte om personvern og eierskap til data med UNI Global, NTL, El & It og Fagforbundet

Sesong 2

TISA-frie Høyanger

Publisert: 01.02.17
Hva er egentlig greia med TISA-frie kommuner? Per dags dato er det 35 slike TISA-vedtak fra kommuner i Norge. I denne episoden reiser vi til Høyanger kommune, som har TISA-vedtak med krav om åpenhet og beskyttelse av offentlige tjenester. Vi snakker med ordfører Petter Sortland, LO mann og Rødt-politiker Einar Rysjedal, LO-leder i Ytre Sogn og arbeider på Hydro, Lars Kjetil Skeie, og hjelpepleier på sykehjemmet i Høyanger, Antonella Vidal.
Last ned

Patentere frø

Publisert: 01.02.17
Frø kan patenteres ved at selskaper hevder de har endret så mye av frøet at det er nytt frø. Hvor mye som er endret, og om lokalbefolkningen egentlig har brukt slike frø over flere generasjoner, skaper konflikter om tilgang på ressursene. Frøselskaper anklages for genrøveri. Vi snakker med Akther, grunnleggeren av NGO-en Ubining som driver en frøbank i Bangladesh, Percy Schmeiser som har blitt saksøkt av Monsanto, og Vandana Shiva, grunnlegger av organisasjonen Navdanya, som jobber for kulturelt og biologisk mangfold i India. Bilde: Etiopisk bonde med teff korn. International potash institute
Last ned

Farlig avfall som liberaliseres

Publisert: 01.02.17
Farlig avfall har blitt en handelsvare som importeres og eksporteres over landegrenser. Men Baselkonvensjonen, som Norge har signert, ble laget nettopp for å redusere transport av farlig avfall – fordi Utviklingsland ble en billig måte å kvitte seg med avfall på. Likevel foreslår Norge farlig avfall som en miljøtjeneste i TISA, og EU vil gjerne ha det inn som en miljøvare i EGA. Vi snakker med Per- Erik Schulze, marinbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet,, Jan Erik Parr i styringsgruppa til Vern om Grenland, Dag Yngland, journalist og Venstre-politiker, og Bjørn Helge Klüver, pensjonert ingeniørgeolog.
Last ned

Fiskeinteresser og markedstilgang

Publisert: 01.02.17
Markedsadgang for fisk blir ofte fremma av regjeringen som en prioritering når Norge skal inngå handelsavtaler. I TTIP-debatten ble denne problemstillingen tatt opp hele tiden: fiskerinæringen vil tape på TTIP – altså må vi få en avtale med USA. Men hvor viktig er egentlig tollspørsmålet for fisken? Og hva er det Norge og andre land gir fra seg av politiske virkemidler for å sikre slik markedsadgang?Vi snakker med oppdretter Erik Osland, Nupi-forsker Arne Melchior, og professor ved Universitetet i Tromsø, Peter Ørebech.
Last ned

Hva er en folkets handelsavtale?

Publisert: 01.02.17
Hva innebærer det å lage en handelsavtale som fungerer for folk, miljø og demokrati? Det er ikke sikkert handel vil stå i sentrum. Kanskje er handelen virkemiddelet, mens andre verdier er viktigere. Vi snakker med Lucía Alvites fra Peru, som jobber for spredning av ALBA, Emiliano Lopez, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Buenos Aires, og Mia Chamberlain fra Ungdom mot EU (og Sosialistisk Ungdom).
Last ned

Sesong 1

Alternativer i handelspolitikken

Publisert: 18.12.15
I avslutningsepisoden oppsummerer vi og ser på noen alternativer for handelspolitikken. Intervjua: Karoline Garnes, kunde på Kooperativet, bonden Dan Hjorteseth på Solli gård, Tetteh Hormeku fra Third World Network Ghana, og Heidi Lundeberg, leder i Handelskampanjen. Dato: 18.12.2015
Last ned

Offentlige tjenester og TISA

Publisert: 16.12.15
I denne episoden ser vi på TISA avtalen og tidligere privatisering av vanntjenester i Bolivia. Hvilke tjenester har Norge tilbudt i sitt åpningstilbud, hvorfor er fagforbundet så engasjert i denne saken, og hvorfor trakk Uruguay seg fra forhandlingene? Intervjua: Cato Olastuen, lærer på en ungdomskole i Grorud, Morten Høglund, statssekretær i Utenriksdepartementet, Roberto Bissio, leder av Instituto del Tercer Mundo fra Uruguay, Mette Nord, leder i Fagforbundet. 16.12.2015
Last ned

Når et selskap kan saksøke en stat

Publisert: 15.12.15
Handels- og investeringsavtaler kan utfordre de institusjonene som utgjør demokratiet vårt –stortinget, regjeringa og domstolene. «Eg e bekymra for at makta blir flytta fra folkevalde organ og over i lukka styrerom, og ikke bare styrerom i Norge, men styrerom globalt» (Liv Signe Navarsete). Intervjua: Liv signe Navarsete (leder i Senterpartiet), Roberto Bissio, leder av Instituto del Tercer Mundo fra Uruguay, Ole Christian Fauchald, jussprofessor, Helene Bank, styremedlem i Handelskampanjen, og Morten Høglund, statssekretær i Utenriksdepartementet. Dato: 15.12.2015
Last ned

Skipet er registrert på Bahamas, så norsk lov gjelder ikke

Publisert: 11.12.15
Hva gjør en internasjonal arbeidsdeling i en global økonomi med våre arbeidsvilkår? Ifølge FIVH får en tekstilarbeider i India mindre enn 1% av det vi betaler for t-skjorta. «Modern slavery exist now in our global system of trade and labour”. Intervjua: Sharan Burrow, generalsekretær i ITUC, Ommund Stokka, fagforeningsmann i Industri Energi, Yorgos Alintiz fra ITUC, og Mette Nord, leder i Fagforbundet. Dato: 11.12.2015
Last ned

Helse og patenter

Publisert: 09.12.15
I episoden om helse ser vi på bilaterale investeringsavtaler og TRIPS avtalen i WTO. «Vi i kreftforeningen har erfart at tobakkselskaper bruker handels- og investeringsavtaler for å hindre stater i å innføre tobakksregulerende tiltak». Intervjua: Leif- Ove Hansen, leder i HIV-Norge, Yuan Qiong Hu, kampanjeleder i det internasjonale Leger uten grenser, Marianne Hammer, advokat i Kreftforeningen, Lars Jakob Hiim, statssekretær i Nærings-og fiskeridepartementet. Dato: 9.12.2015
Last ned

Burde all mat handles internasjonalt?

Publisert: 07.12.15
I denne episoden følger vi opp matsikkerhetsspørsmålet og spør «hvilke følger for samfunnet får vi av internasjonal handel med mat?» Vi snakker med Marissa og Juliano fra MST i Brasil, Hilde Bjørkhaug fra Bygdeforskning og Hildegunn Gjengedal fra Norges Bondelag. Dato: 7.12.2015
Last ned

Kan handel begrense miljøreguleringer?

Publisert: 05.12.15
Kan handels- og investeringsavtaler legge begrensninger for regulering av miljø? Vi ser på eksemplet med Førdefjorden og forurensningsloven om en investeringsavtale kunne fått uventede konsekvenser. Eller søksmål i WTO over Indiske subsidier til solcellepanel. Intervjuet: Ole Kristian Fauchald, Helene Bank, og G. Manicandan. Dato: 4.12.2015
Last ned

Er det greit å subsidiere matproduksjon?

Publisert: 04.12.15
WTO avtalen på mat legger opp til en økende frihandel med mat. Er det den beste måten å sikre at folk har tilgang på mat? Det er 800 millioner mennesker som sulter i verden og halv milliard mennesker som ikke har nok mat til et normalt aktivt liv. Vi tar opp toll, subsidier og import av mat. Vi snakker med Aksel Nærstad, bonden Dan, indiske Biraj Patnaik og Christian Anton Smedshaug. Dato: 4. desember 2015
Last ned

Uenigheter i handelspolitikken

Publisert: 01.12.15
I introepisoden får du en kort introduksjon til de ulike temaene vi skal innom og en smakebit på de uenighetene som eksisterer rundt internasjonal handelspolitikk. Hva er det med disse avtalene som engasjerer vanlige folk til å møte opp foran Stortinget en oktoberdag? Dato:1. desember 2015
Last ned

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker