Utfallet fra WTOs ministermøte MC13
Publisert: 29.02.24

Utfallet fra WTOs ministermøte MC13

WTOs 13. ministermøte gikk av stabelen i Abu Dhabi, UAE, den 26.2-1.3 2024.

Ministermøtet i WTO er det høyeste organet i WTOs

beslutningsprosess, og det er der ministrene møtes for å forhandle frem WTO-avtaler. Her er en oversikt over hva som skjedde på ministermøtet, og hvilke beslutninger som ble fattet.

Til tross for store problemer og utfordringer for sivilsamfunnets deltakelse og ytringsfrihet på møtet, er Handelskampanjen forholdsvis positiv til utfallet av ministermøtet MC13, ikke på grunn av hva som ble vedtatt, men på grunn av hva som ikke ble vedtatt.

Samtidig er det en stor skam at de store forskjellene i interesser mellom de dominerende landene gikk utover mulighet til å løse utviklings- og miljøspørsmål som verden trenger løsning på gitt dagens store kriser.

Det er ikke funnet løsninger på retten til å etablere matlagre basert på innenlands produksjon og fjerne subsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske samtidig som kystsamfunn og kystfisket ivaretas for utviklingsland. Unntak fra patentrettigheter som kan bidra til rask tilgang til vaksiner, utstyr og medisin når vi rammes av pandemier og epidemier er ikke løst. Dermed gjør WTO seg skyld i å hindre både felles løsninger på viktige utviklings- og miljøproblemer, men også at land har handlingsrom til selv å gjennomføre tiltak som er de mest effektive.

Som mange ganger før, hadde dominerende land og sekretariatet overlesset WTOs agenda med nye tema som ikke var avklart eller hadde konsensus før møtet. Dermed var møtet tett på kollaps da det egentlig skulle vært avsluttet. Møteslutt ble utsatt til midnatt fredag 1.mars, altså med en og en halv dag.

Det ble ikke fattet noen avtaler på å kutte fiskerisubsidier, og jordbruk og rett til å bygge kornlagre basert på innenlands produksjon, og investeringsfasilitering ble ikke inkludert i WTO. Det ble også vedtatt forlenging av patentunntak på TRIPS, som vil sikre utviklingsland muligheten til å produsere covid-vaksiner.

Bilde
Bilde fra ett av panelene Handelskampanjen bidro til å arrangere.

Avtalen om, på oppdrag fra FNs bærekraftsmål, å fjerne subsidier på fiske som fører til overkapasitet og overfiske, samtidig som kystsamfunn og kystfiske i utviklingsland bevares ble ikke ferdig behandlet, men blitt sendt tilbake til Genève for videre arbeid. Handelskampanjen ser det som positivt, fordi det som lå på bordet ikke er egnet til å oppfylle formålet. Interessekonflikter mellom de som subsidierer store havgående båter ikke vil ta ansvar, men dytter problemet over på kystfiske og innlandsfiske. Avtalen slik den ville sett ut nå med stor sannsynlighet ikke ville bidratt til å minske overfiske, og heller lagt store begrensninger på småfiskere, spesielt i det globale sør.

“Også utkastet til den 2. avtalen slik det ble foreslått, ville ikke bidratt til å sikre havets fiskebestander. FNs bærekraftsmål 14.6 ba WTO om å fjerne subsidier som bidrar til ulovlig og urapportert fisking, og om å redusere overkapasitet og overfiske. I stedet har ansvaret blitt lagt på kystfiskere i utviklingsland, som ikke har ansvar for nedgangen i fiskebestandene. Store trålere og de største subsidørene kan dokumentere at deres fiske er bærekraftig, og få fortsette som før. For havets fiskebestander og for kystsamfunnene tror jeg WTO kun har utviklet et rapporteringssystem, som ikke redder noe, men som øker administrative kostnader. Nå får WTOs medlemsstater en mulighet til å rette på det."
Helene Bank, Spesialrådgiver, Forum for utvikling og miljø

Moratoriet, som sikrer tollfrihet på handel med digitale overføringer, ble videreført frem til mars 2026. Etter det er det usikkert hva som vil skje, men det kan se ut som moratoriet ikke kan videreføres etter dette. Et unntak kan være om man innfører bilaterale avtaler mellom noen land.

Bilde
Aktivister fra hele verden som protesterer mot undertrykking av sivilsamfunn.

Det var en helt uakseptabel situasjon for sivilsamfunnsrepresentanter fra organisasjoner over hele verden på ministermøtet. Det kan du lese mer om her. Overvåking, trakassering fra vertslandet sikkerhetspersonell, og at WTOs sekretariat sikrer minimum ytringsfrihet for de mange representanter fra sivilsamfunnet burde være en selvfølge på et internasjonalt toppmøte.

Til tross for et møte der sivilsamfunnet stilte svakt, er vi glade for at flere av avtalene gikk tilbake på forhandlingsbordet da man så at de ikke var gode nok. Neste ministermøte blir i Cameroon i 2026.

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker