Gjennomslag om en årlig handelspolitisk redegjørelse i Stortinget
Bilde: pxfuel
Publisert: 27.06.23

Gjennomslag om en årlig handelspolitisk redegjørelse i Stortinget

SV fikk gjennomslag for et krav vi Handelskampanjen har stilt i mange år.

I likhet med at regjeringen presenterer sin årlige utenrikspolitiske redegjørelse, har vi i Handelskampanjen jobbet lenge for å få på plass det samme for handelspolitikken.

I 2021 publiserte derfor Handelskampanjen en handelspolitisk redegjørelse som et svar til at våre folkevalgte ikke hadde valgt å utrede konsekvenser eller diskutere handelspolitikk åpent i Stortinget, i forkant av at svært inngripende avtaler skulle ratifiseres.

Den 13. juni 2023 fikk vi endelig gjennomslag ved SVs forhandlinger om revidert budsjett om en årlig handelspolitisk redegjørelse i Stortinget. Dette er veldig gode nyheter!

Vanligvis legges handels- og investeringsavtaler kun fram til ratifisering/godkjenning i Stortinget - dette etter årevis med hemmelige forhandlinger, hvor Stortinget får lite eller ingen innsyn i forhandlingsdokumenter og mål med forhandlingene.

Når frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein, og Storbritannia ble ferdigforhandlet fikk Stortinget bare noen uker på seg til å gå gjennom hele avtalen før den skulle godkjennes.

Både SP, AP, SV og Rødt var kritiske til at frys og skralle- mekanismen var lagt inn i avtalen, men de ville utsette godkjenning for å fjerne mekanismen. En skikkelig debatt i Stortinget i forkant av forhandlingene kunne ha løst den situasjonen.

I tillegg trengs det debatt om hvordan ulike næringsinteresser etterspør liberalisering. Vi har spurt om å få innsyn i disse prosessene for å kunne skape nødvendig samfunnsdebatt om prioriteringer. Dette innsynet har tidligere blitt avslått.

Siden 2021 har dagens kriser kun forverret seg. Vi står fortsatt i en klima-og naturkrise, fordelingskrise, matkrise og finanskrise. Selv om pandemien er så godt som lagt bak oss i Norge, sliter fortsatt flere utviklingsland med å komme seg på beina igjen. På toppen av dette har krigen i Ukraina skapt forsyningsusikkerhet i hele den globale verdikjeden, deriblant adgangen på korn.

Vi trenger en debatt om handelspolitiske interesser og prioriteringer, og hva dette har å si for for samfunnet, både nasjonalt og globalt. Gjennom en redegjørelse, vil vi kunne få tydeligere oversikt over nasjonal beredskap, naturforvaltning, arbeidsliv og demokratisk handlingsrom for lokalsamfunnene.Vedtaket er en del av revidert nasjonalbudsjett 2023, se vedtak 932:

"Stortinget ber regjeringen holde en årlig redegjørelse i Stortinget om handelspolitikk, der første redegjørelse holdes i løpet av høsten 2023"Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker