Et pressa Storting vedtar frihandelsavtalen med Storbritannia
Det var ikke folksomt under behandlingen av frihandelsavtalen med Storbritannia. Her fra nett-tv av behandlingen 17 juni 2021 Skjermdump Stortingets nett-tv
Publisert: 17.06.21

Et pressa Storting vedtar frihandelsavtalen med Storbritannia

Arbeiderpartiet, SV, Rødt, og Senterpartiet var alle tydelige i stortingssalen i dag på at de var kritiske til hvor raskt avtalen skulle behandles og at det er elementer de gjerne skulle hatt ut av avtalen. Men siden hverken Ap eller Sp ville utsette avtalen ved en konsekvensutredning, ble avtalen stemt gjennom av flertallet i Stortinget.

Behandling av forslaget fra regjeringen om inngåelse av en frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia ble behandla i Stortinget 17 juni 2021.

Kritiske til frys og skralle

SV, Rødt, SP og Ap var kritiske til frys og skralle klausuler i norske handelsavtaler. Frys og skralle gir mer liberalisering og gjør det nesten umulig å ta tilbake styring og kontroll over tjenester som er liberalisert.

Ap var for denne avtalen beroliga av regjeringen og synes unntakslistene er gode, men at for fremtidige handelsavtaler så trenger vi ikke å legge inn frys og skralle. Et eksempel som AP brukte er at om en regjering bestemmer seg for å fjerne en sektor fra unntakslista så vil denne liberaliseringen være irreversibel. Siden denne frihandelsavtalen inneholder frys og skralle, så påpekte Ap at slike endringer må være under demokratisk kontroll og Stortinget burde godkjenne slike endringer i sektor-listene.

Liv Signe Navarsete (Sp) var tydelig veldig skuffa over at disse bestemmelsene legges inn i en norsk handelsavtale etter at de samme bestemmelsene møtte så stor motstand i TISA forhandlingene.

Avtalen godkjent i Stortinget

Det var tydelig at flere partier hadde elementer de gjerne ville ha ut av avtalen, men at de var pressa på tid og at de ønsker en frihandelsavtale for norsk eksportnæring før sommeren. Innstillingen fra regjeringen fikk 79 stemmer, mot 9 som stemte for en utsettelse.

Aps forslag om unntak for nye tjenester vedtatt:

En veldig interessant vri som skjedde i behandlingen i Stortinget var Aps forslag om å legge inn ‘nye tjenester’ i unntakslistene i avtalen. Normalt sett er behandlingen av frihandelsavtaler i Stortinget en ja/nei behandling der det ikke åpner for endringer av avtaler. Men her sa næringsminister Iselin Nybø overraskende nok at partiene burde stemme på Ap sitt forslag! En kan lure på hvorfor regjeringen ikke da hadde lagt inn unntak på nye tjenester, hvis det var så enkelt å snu i den saken.

Dette var en utrolig viktig endring. ‘Nye tjenester’ var ikke unntatt i avtalen og åpna opp for skralle og frys liberalisering av en rekke tjenester som finnes i dag men også fremtidige tjenester.

Aps forslag om å legge inn ‘nye tjenester’ i unntakslista ble enstemmig vedtatt.

Ingen konsekvensutredning

SV hadde fremmet et forslag om konsekvensutredning av frihandelsavtalen med fokus på de nye elementene negative lister, frys og skralle, forbud mot ytelseskrav, og nasjonal behandling for preetablering av investeringer. Det hadde nok vært en god ide å få konsekvensutredet disse elementene siden de er lagt inn for første gang i en norsk handelsavtale, men dessverre fikk ikke dette forslaget støtte utover Rødt og MDG.

Ap, Sp, SV og Rødt var tydelige på at frys og skralle ikke nødvendigvis skal være en del av rammeverket i en norsk handelsavtale. Men at Sp og Ap likevel stemte for frihandelsavtalen fordi de ønsker en avtale på plass for norsk næringsliv som eksporterer til Storbritannia.

Likevel, ser ut til at vi får bedre prosesser fremover:

Denne skvisen som partiene sto i tar opp et viktig poeng som Arbeiderpartiets Terje Aasland var tydelig på: det har ikke har vært en prosess der Stortinget kunne ha forankra disse rammene for avtalen tidligere og underveis i forhandlingene.

Tidligere denne måneden tok også Svein Roald Hansen opp dette problemet at handelspolitikk ikke diskuteres i Stortinget, en ferdig avtale bare sendes til Stortinget for godkjennelse.

Dette er veldige viktige poenger som vi håper Ap og de andre partiene tar videre slik at ved neste frihandelsavtale så diskuteres posisjonene før forhandlingene starter.

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker