WTO forhandlingene foregår bak lukkede dører
Sivilsamfunnsprotest mot de praksisen med de grønne-rommene som hindrer majoriten av landene i å delta
Publisert: 14.06.22

WTO forhandlingene foregår bak lukkede dører

WTO ministermøtet foregår i noen rom der bare noen land er invitert inn. De såkalte grønne-rommene er tilbake .


Hemmelige rom:


Begrepet grønne-rom kommer fra WTOs begynnelse der generaldirektøren inviterte inn bare noen land inn på sitt kontor for forhandlinger, og veggene på kontoret var grønne.


Inne i disse rommene forhandles det fram en tekst, som så presenteres til alle de andre WTO-medlemmene som en ferdig avtale som må godtas.

Dette foregår nå for fult under dette ministermøtet på både fiskeri og tilgang på vaksiner (TRIPS). Norge er ikke inne i noen av disse forhandlingene.

TRIPS beslutning:


I forhandlingene om en TRIPS beslutning er det visstnok USA, EU, Japan, Egypt, Sør-Afrika, India, Jamaica, Brasil, Argentina, Sveits og Kameroon som er invitert.
Dette bryter fullstendig med den multilaterale plattformen i WTO der alle land har en stemme og rett til å delta i forhandlinger.

Det blir i tillegg ekstra komplisert når forhandlingsteksten som ligger på bordet i hovedsak er en EU-tekst som ikke gjenspeiler det breie unntaket som ble støttet av over 100 WTO-land. Det originale TRIPS waiver forslaget ville automatisk satt intellektuelle rettigheter som er en barriere for produksjon av vaksiner, medisiner og annet medisinsk utstyr.

Mot-forslaget det forhandles om nå vil ikke gjøre stort for tilgangen til nødvendige helseteknologier for redde liv og bekjempe pandemien. Mot-forslaget introduserer flere nye forpliktelser på bruken av tvangslisenser, såkalte TRIPS+ forpliktelser, så WTO landene kan ende opp med en beslutning som skulle gjøre det letter å bruke regelverket, men nå ender opp med å gjøre det vanskeligere.

Slike TRIPS+ forpliktelser er eksempelvis rapportering om bruk av tvangslisenser før det ferdige produktet er eksportert, nødvendighetstester som gjør at land må bevise at det er nødvendig å bruke, og forbud mot re-eksport.

Krav fra det internasjonale sivilsamfunnet er å
- inkluder medisin i omfanget av avtalen
- fjern alle TRIPS+ forpliktelser

Inkludering av medisin i beslutningen og fjerne alle TRIPS+ forpliktelser er minimumskrav hvis denne tektsten skal vedtas.

Men beslutningen er i utgangspunktet så dårlig og vil ikke gi noe nytt som land kan bruke for å øke produksjon og tilgang på COVID-19 produkter, så det beste er om WTO- land ikke vedtar beslutningen fra ministerkonferansen

Fisk:


Avtalen det forhandles om på fisk er det lagt inn et krav om rapportering til WTO på lands fiskeriforvaltning. Det betyr at lands fiskeriforvaltning blir en del av en WTO avtale og WTOs tvisteløsningsorganisme kan potensielt dømme over hvordan denne fiskeriforvaltningen gjøres.


Dette er motsatt av hva som har vært Norges posisjoner, om at fiskeriforvaltning ikke skal være en del av WTO.

Vi har bedt den norske regjeringen fortsette forhandlingene og ikke godta en slik avtale på ministermøtet.

Sivilsamfunnet under streng kontroll:


Sivilsamfunnet er under streng kontroll under ministermøtet. For å komme inn i WTO bygget blir alle sekker gjennomsøkt, dokumenter tatt bilde av, capser og t-skjorter er ikke lov å ta med inn, til og med blanke ark er ikke lov å ta med. En kollega som var forkjøla og hadde med seg dopapir for å pusse nesa, ble fratatt dopapiret i sikkerhetskontrollen.


Likevel har vi klart å gjennomføre flere protester inne i WTO bygget.

Bilde
Protest motde såkalte grønne-rom
Bilde
Protest mot monopolene som hindrer tilgang på vaksiner, medisin og helseprodukter mot COVID-19

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker