Nytt styre i Handelskampanjen
Publisert: 03.06.24

Nytt styre i Handelskampanjen

På årsmøtet i Handelskampanjen 31 mai 2024 ble det valgt følgende styre:


Handelskampanjens styre 2024-2025:


Styreleder:

Karina Straume (ny), Spire

Koordinator for Spires handelsutvalg.


Nestleder:

Nora May Engseth (gjenvalgt, ny rolle), Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og redaktør for avisa Bonde og Småbruker. Jobber i tillegg med økologisk landbruk, lokalmat, samt organisasjonsutvikling. Har en bachelor i internasjonal politikk og en master i utvikling og miljø. Tidligere styremedlem og nestleder i Spire.


Styremedlemmer:

André Góes (ny), Latin-Amerikagruppene

Nestleder i Latin-Amerikagruppene i Norge


Sofie Axelsen Osland (ny), Nei til EU

Supplert inn i styret høsten 2023.


Diego Fernando Marin Rios (gjenvalgt), Attac Norge

Leder i Attac og tidligere leder i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Jobber med alternativer til dagens økonomiske system som legger en sosial og økologisk bærekraft til grunn for økonomien.


Hans Kristian Stenestø (gjenvalgt), Fagforbundet

Rådgiver, Internasjonal enhet i Fagforbundets politikk- og samfunnsavdeling. Jobber bl.a. med internasjonale faglige prosjekter og samarbeidsavtaler og Europeiske

samarbeidsutvalg.


Hildegunn Gjengedal (gjenvalgt), Norges Bondelag

Rådgiver i Bondelagets næringspolitiske avdeling. Tidligere direktør for Landbrukets Brusselkontor i Belgia og politisk rådgiver for Lars Peder Brekk ved Landbruks- og matdepartementet. Følger landbruksforhandlingene i WTO og bilaterale og regionale avtaler.


Oddbjørn Snekkerbakken (gjenvalgt, ny rolle), Handel og Kontor

Styremedlem Oslo/Akershus Handel og Kontor. Butikkmedarbeider og Handel og Kontor-tillitsvalgt i ARK Bokhandel. Styremedlem i LO Oslo. Følger internasjonal handel og digital økonomi.

Bilde
Årsmøte i Handelskampanjen 31.5.2024

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker