Ledig stilling: generalsekretær, vikariat
Handelskampanjen på Public Forum i Geneve 2022
Publisert: 30.06.23

Ledig stilling: generalsekretær, vikariat

Har du lyst til å jobbe med internasjonal handelspolitikk, politisk arbeid og organisasjonsarbeid? Søk på denne stillingen!


Vi søker en vikar for vår generalsekretær i et 60% vikariat

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets,- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004 og består i dag av 15 medlemsorganisasjoner. Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vårt arbeid består i å bistå med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill til nettverket, politikere og samarbeidspartnere.

Handelskampanjen har et aktivt styre med representanter fra medlemsorganisasjonene som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk. Styret bistår vår generalsekretær i gjennomføring av aktiviteter.

Vikaren vil ta over ansvarsoppgavene fra generalsekretær som går ut i foreldrepermisjon høsten 2023. Avhengige av dine kunnskaper om handelspolitikk vil det avgjøre om oppgavene blir mer skriveorientert/politisk arbeid eller mer organisasjonsretta.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre og planlegge aktiviteter i samarbeid med styret og organisasjoner: møter, rundebord og seminarer.
 • Skrive nyhetssaker og oppdatere sosiale medier
 • Drifte organisasjonen: betale ut lønn, rapportere og betale inn arbeidsgiveravgift og skatt, andre oppgaver knytta til drift. Det gis opplæring i regnskapssystemet.
 • Bygge organisasjon og nettverk. Bidra til vekst i nettverket med flere medlemsorganisasjoner.
 • Delta på orienteringsmøter og andre møter i Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet.
 • Innkalle til styremøter og skrive referat.
 • Søke om midler til drift og prosjekt.
 • Skolere medlemsorganisasjoner og andre på handelspolitikk.
 • Politisk arbeid, skrive innspill. Dette vil avhenge av ditt kunnskapsnivå på handelspolitikk.

Kvalifikasjoner:

 • Personer med kunnskap om internasjonale handelsspørsmål og organisasjonserfaring vil bli foretrukket. I tillegg til kunnskap legger vi vekt på evne til politisk analyse.
 • Evne til selvstendig arbeid er et krav.
 • Gode norsk kunnskaper, spesielt skriftlig.
 • Gode engelsk kunnskaper.

Vi tilbyr

 • Jobbe med flotte og engasjerte folk som er blant de flinkeste på handelspolitikk i Norge, i tillegg til nettverket vårt internasjonalt.
 • Jobbe i en liten organisasjon med et stort nettverk som innebærer stort rom for selvstendig arbeid.
 • Dra på internasjonale møter og jobbe med internasjonale og nasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner.
 • Lønn etter avtale.

Arbeidssted: Oslo sentrum.

Stillingsprosent: 60%.


Periode
Vikariatet starter (helst) 11.9.2023 og ender 18.9.2024. Det er muligheter for forlengelse etter perioden. Arbeidstiden er fleksibel, men den avsatte arbeidstiden bør i hovedsak være på dagtid.

Søknadsfrist: 21 august 2023


Send søknad og CV til generalsekretær Anniken Storbakk: handelskampanjen@handelskampanjen.no
Har du spørsmål, ta kontakt: handelskampanjen@handelskampanjen.no

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets- og utviklingsorganisasjoner. Nettverket ble oppretta i 27. april 2004.

Vi følger internasjonale handelsforhandlinger, regionale handelsavtaler, og Norges handels- og investeringsavtaler. Vi bistår med analyser, kursing, foredrag og skriftlige innspill. Vi har et aktivt styre som har bred erfaring og kompetanse innenfor internasjonal handelspolitikk.

Kontakt

Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

E-post:
handelskampanjen@handelskampanjen.no


Organisasjonsnummer: 996058115

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lenker