Handelskampanjen

Handelskampanjen

Innspill til Næringskomiteen til budsjettforslag om modellavtale for investeringer

Handelskampanjen sendte inn innspill til Næringskomiteen i behandlingen av budsjettet for 2019 

I budsjettet fra Nærings og fiskeridepartemenetet står det at de «arbeider med et mandat til å forhandle investeringsavtaler basert på en modellavtale. Departementet arbeider også for at den norske posisjonen kan inngå i et kapittel i fremtidige EFTA-frihandelsavtaler».

Forslaget til modell for investeringsbeskyttelsesavtaler regjeringen la frem i 2015 inkluderer alle de omstridte delene av investeringsavtaler. Mest urolige er vi for stat-investor tvisteløsningsmekanismen avtalen legger opp til.

Handelskampanjen anmoder derfor Næringskomiteen om å be regjeringen oversende modellen for behandling i Stortinget. Ingen forhandlinger må inngås før et eventuelt mandat er på plass.

Les hele innspillet her

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)