Handelskampanjen

Handelskampanjen

Publikasjoner

FRIHANDELSAVTALEN NORGE - KINA: En bekymringsmelding

20. April 2012

Handelskampanjen er glade for at vi kan legge fram rapporten om den bilaterale frihandelsavtalen som det nå forhandles om mellom Kina og Norge. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Handelskampanjen av Emilie Ekeberg og gir mye verdifull kunnskap om hva det nå forhandles om og mulige konsekvenser av en slik avtale. Vi håper den vil føre til mer åpenhet og debatt om disse viktige forhandlingene. Rapporten ble overlevert Nærings- og handelsministeren tirsdag 29. mars.

Les på nett     Last ned     Bestill

East African Community

Tre lag med frihandelsavtaler:Øst- Afrikas handelspolitikk i WTO, EPA og regional integrering

30. March 2012

Landene i Øst-Afrika har en av verdens mest vellykkede regionale unioner. EAC forhandler ofte som en blokk i internasjonale forhandlinger, og uttrykker en sterk kritikk av frihandel som ideologi, og handelsavtaler som ikke tar hensyn til ulike lands økonomiske og politiske særtrekk. Paradoksalt nok er det regionale samarbeidet bygget på en frihandelsideologi, og EAC er under press fra utenlandske interesser! Les Handelskampanjens rapport fra 2011

Les på nett     Last ned

Frihandelsavtalen mellom India og EFTA

3. January 2012

Handelskampanjen er glad for at vi kan legge fram denne rapporten om den bilaterale frihandelsavtalen som det nå forhandles om mellom India og EFTA (Norge, Sveits, Island og Lichtenstein). Rapporten er skrevet på oppdrag fra Handelskampanjen av Susana Barria fra Intercultural Resources i New Delhi, India. Rapporten gir mye verdifull kunnskap om hva det nå forhandles om og mulige konsekvenser av en slik avtale. Vi håper den vil skape mer åpenhet og debatt om disse vikti ge forhandlingene.

Les på nett     Last ned

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro

Norske oljeerfaringer

3. January 2012

I det globale sør står norsk petroleumspolitikk som et sjeldent eksempel på hvordan det er mulig å kombinere forvaltning av store forekomster av råstoff og samtidig stimulere til sosial utvikling som tjener landet som helhet. Men hva kjennetegner egentlig den norske olje- og energiopplevelsen? Rapporten er skrevet av Helge Ryggvik fra senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) med støtte fra Attac, Latin-Amerikagruppene og Handelskampanjen.

Last ned     Bestill

The Norwegian Oil Experience: Toolbox for managing resources?

2. January 2012

The Norwegian oil policy is regarded by
many as the only successful example where
a country, after discovering oil, has built a
competent national oil industry, yet still has
managed to maintain an egalitarian welfare
state. Do other nations really have anything to learn from the Norwegian oil experience? What exactly is the Norwegian oil experience?

Historian Helge Ryggvik (dr.philos.) is
employed at the Centre for Technology,
Innovation and Culture at the University of
Oslo.

Download     Bestill

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)