Handelskampanjen

Handelskampanjen

Publikasjoner

BIT-FRITT Demokrati framfor investorrettar

15. June 2015

Bilaterale investeringsavtaler (BITs) blir stadig oftere brukt av internasjonale selskaper til å saksøke land som vil gjennomføre politikk til beste for folket. Land blir for eksempel dømt for å verne om miljøet eller føre en aktiv næringspolitikk. Her presenteres syv grunner til å gjøre Norge BIT-FRITT, og en grunn til at Norge skal ta initiativ til internasjonale investorplikter. 

Les på nett     Last ned     Bestill

Demokrati mot Finans - En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt

24. September 2014

Den ulovlige kapitalflukten har et enormt omfang. For hver krone utviklingsland mottar i bistand, forsvinner ti kroner ut som følge av ulovlig virksomhet. Frihandels- og investeringsavtaler inneholder krav om liberalisering av finansielle tjenester som utelukker tiltak mot kapitalflukt. Mangel på reguleringer kombinert med hemmelighold gjør det mulig for selskapene å utnytte systemet og undergrave skatte-, miljø- og arbeidsmiljøreguleringer. Hvilket handlingsrom har Norge i kampen mot kapitalflukt? Rapporten er skrevet av Lise Rødland

Les på nett     Last ned     Bestill

Hvordan handle mer med utviklingland?

23. April 2012

Inkludering av utviklingsland i den internasjonale handelen har vært en målsetning for Norge på tvers av ulike regjeringer. Likevel handler vi svært lite med fattige land. Denne rapporten gir mange politisk gjennomførbare og konkrete tips til hvordan Norge kan øke handelen med utviklingsland. Heftet inneholder en artikkel fra Handelskampanjen som er skrevet på forespørsel fra Utenriksdepartementet, men som Utenriksdepartementet ikke ønsket å utgi.

Les på nett     Last ned     Bestill

Bak lukkede dører - En rapport om Norges bilaterale og regionale frihandelsavtaler

22. April 2012

Norge forhandler for tiden om frihandelsavtaler med bl.a. India, Kina, Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Hong Kong og Indonesia, og avtalene med Colombia og Peru skal ifølge NHD opp til behandling i Stortinget i løpet av våren. Slike avtaler kan få store konsekvenser for Norge og befolkningen i de landene det forhandles med, både positive og negative. Rapporten er skrevet av Heidi Lundeberg, Helene Bank og Marte Dæhlen.

Les på nett     Last ned     Bestill

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)