Handelskampanjen

Handelskampanjen

Publikasjoner

Karianne Opgård Andersen

Digital handel og personvern

6. December 2017

E-handel har kome opp som den nye kontroversen i internasjonale handelsforhandlingar. I kjernen av debatten står spørsmålet om vern eller deling av teknologi og personsensitive data, datalagring, eigarskap til såkalla «big data», og høve til å ileggje skatt og  avgifter på elektroniske varer og tenester. Noreg har så langt ytra seg positivt til liberalisering av det e-handelsrelaterte regelverket, samstundes som det norske nyhendebiletet våren 2017 har vore prega av oppsiktsvekkande avsløringar av utanlandske IT- arbeidarar sin tilgang til personsensitive (Helse Sør-Øst) og sikkerheitssensitive data (PST). 

Last ned     Bestill

Forbud mot fiskerisubsidier i WTO - konsekvenser for forvaltning

6. December 2017

Flere av WTOs medlemsland ønsker en avtale for å forby fiskerisubsidier som blant annet fører til overfiske, men også uregulert og urapportert fiske. Det uttalte målet er å bekjempe overfiske, men det usikkert om forbudene rammer de som overfisker, eller om det rammer utviklingsland som ikke har like god rapporteringsevne som industrialiserte land. Det er også uklart om WTO-regler på fiskerisubisider kan ramme positive tiltak som leveringsplikt på land eller kvotefordeling.

Last ned (pdf)

South Centre: E-handel i WTO

17. January 2017

Fra juli 2016 har debatten i WTO om e-handel blitt intensivert da flere medlemmer har foreslått å forhandle nye regler. Hva er interessene i forhandlingene og hvem har nytte av disse forhandlingene. (engelsk)

Last ned

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)