Handelskampanjen

Handelskampanjen

Våre publikasjoner

«Bagatellmessige overføringer» - Handelsavtaler og suverenitet

2. January 2020

Det har blitt stadig vanligere å utforme handelsavtaler som gir private næringsdrivende sikkerhet for sine investeringer, på bekostning av statlig styring. Et fellestrekk ved slike handelsavtaler er bruken av klausuler som «frys- og skralle» og «gjennomsiktighet». Hvor stor suverenitetsavståelse dette innebærer vil være avgjørende for hvordan avtalen skal vedtas i Stortinget; alminnelig flertall eller 3/4 flertall.

Last ned

Karianne Opgård Andersen

Digital handel og personvern

6. December 2017

E-handel har kome opp som den nye kontroversen i internasjonale handelsforhandlingar. I kjernen av debatten står spørsmålet om vern eller deling av teknologi og personsensitive data, datalagring, eigarskap til såkalla «big data», og høve til å ileggje skatt og  avgifter på elektroniske varer og tenester. Noreg har så langt ytra seg positivt til liberalisering av det e-handelsrelaterte regelverket, samstundes som det norske nyhendebiletet våren 2017 har vore prega av oppsiktsvekkande avsløringar av utanlandske IT- arbeidarar sin tilgang til personsensitive (Helse Sør-Øst) og sikkerheitssensitive data (PST). 

Last ned     Bestill

Forbud mot fiskerisubsidier i WTO - konsekvenser for forvaltning

6. December 2017

Flere av WTOs medlemsland ønsker en avtale for å forby fiskerisubsidier som blant annet fører til overfiske, men også uregulert og urapportert fiske. Det uttalte målet er å bekjempe overfiske, men det usikkert om forbudene rammer de som overfisker, eller om det rammer utviklingsland som ikke har like god rapporteringsevne som industrialiserte land. Det er også uklart om WTO-regler på fiskerisubisider kan ramme positive tiltak som leveringsplikt på land eller kvotefordeling.

Last ned (pdf)

Ingvild Wollstad

Alternativer til investor-stat tvisteløsning (ISDS)

22. December 2016

ISDS gjør at selskap kan saksøke stater utenfor det nasjonale rettssysstemet gjenom et internasjonalt tribunal. De fleste av disse sakene går på miljøreguleringer som selskapene mener er diskriminerende. Vi mener vi ikke burde inngå avtaler med ISDS, og at vi må begynne å snakke om alternativene som finnes. 

Les på nett     Last ned     Bestill

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)