Handelskampanjen

Handelskampanjen

Kontakt

Besøks- og postadresse:


Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8
0183 Oslo

Sekretariatet:

Generalsekretær

Anniken Elise Storbakk. Tlf: 95 97 71 04
Epost: handelskampanjen@handelskampanjen.no


Styreleder:
Helene Bank
926 67 518
helene.bank@velferdsstaten.no

 

Koordineringsutvalget:

Helene Bank, For Velferdsstaten

Fungerende daglig leder i For velferdsstaten, tidligere nestleder og generalsekretær i Naturvernforbundet, tidligere nestleder i Attac. Medlem i Attacs fagråd, og styremedlem i det sør-øst-afrikanske handelsinstituttet SEATINI.

Telefon: 926 67 518

Camilla Hansen, Folkeaksjonen mot TISA

Styremedlem i Folkeaksjonen mot TISA. Jobber som politisk rådgiver i Attac. Følger tjenester, digital økonomi, investeringer og investor-stat tvisteløsning (ISDS), i tillegg til forhandlingene om bilaterale avtaler

Telefon: 48 402 430

Cristian Ariel Peña, LAG

Tidligere leder i Latin Amerikagruppene. Han har vært aktiv i både rurale og urbane bevegelser i Latin Amerika. Følger forhandlingene med Latin Amerika, spesielt EFTA- Mercosur, og konsekvenser for miljø, landbruk, urfolksrettigheter og demokrati.

Telefon: +47 932 85 317

Caroline Herlofson, Spire

Koordinator for Spires handelsutvalg. Følger EFTA- Mercosur avtalen, i tillegg til tema rundt miljø, menneskerettigheter og handel, og samstemtheten i norsk politikk og handelsavtaler.

Telefon: 412 23 143

Hildegunn Gjengedal, Norges Bondelag

Rådgiver i Bondelagets næringspolitiske avdeling. Tidligere direktør for Landbrukets Brusselkontor i Belgia og politisk rådgiver for Lars Peder Brekk ved Landbruks- og matdepartementet.

Telefon: 905 18 379

Hege Skarrud, Attac

Ny leder i Attac og tidligere leder i Spire. Jobber med alternativer til dagens økonomiske system som legger en sosial og økologisk bærekraft til grunn for økonomien

Telefon: 452 64 085

Oddbjørn Snekkerbakken, Handel og Kontor

Butikkmedarbeider og Handel og Kontor-tillitsvalgt i ARK Bokhandel. Styremedlem Oslo/Akershus Handel og Kontor. Følger internasjonal handel og digital økonomi

Telefon: 924 44 854

Frankie Rød, Ungdom mot EU

Leder i Ungdom mot EU.Følger Mercosur-avtalen.

Telefon: 402 41 927

Rolv Rynning Hanssen, Fagforbundet

Internasjonal rådgiver i Fagforbundet. Følger TISA forhandlingene.

Telefon: 99376726

Syver Zachariassen, Nei til EU

Tidligere leder i Ungdom mot EU. Følger tema innen landbruk og selvforsyningsgrad, i tillegg til matsikkerhet i EU/EØS.

Telefon: 466 68 701

Ole Kvadsheim

Ressursperson i koordineringsutvalget. Jobber med handelsavtaler og konsekvenser for klima, arbeiderrettigheter og demokrati. Har spisskompetanse på EØS-avtalen.

Telefon: 45209803

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)