Handelskampanjen

Handelskampanjen

WTO i statsbudsjettet

WTO forhandlingene er også i statsbudsjettet. Regjeringen viser at de støtter USA og EU sin linje om å avslutte Doha og starte opp nye forhandlinger, selv om majoriteten av WTO medlemmene er imot dette

Håpet å legge Doha død.

Utenriksdepartementet skriver i sin proposisjon til statsbudsjettet at man hadde håpet å avslutte Doha-runden på ministermøtet i Nairobi 2015.

         Høsten 2015 ble det klart at det på grunn av prinsipiell uenighet mellom medlemmene i WTO ikke var realistisk å avslutte Doha-runden, ei heller med et svært lavt ambisjonsnivå, på WTOs ministermøte i Nairobi, slik man hadde håpet (UD                  prop.1S s:18)

 

For oss som følger forhandlingene er dette en ganske sjokkerende holdning. Det er store uenigheter på sentrale forhandlingsområder, og det var åpenbart ikke mulig å avslutte forhandlingene uten å unngå store temaer som subsidier i jordbruket og importbeskyttelse for utviklingsland.

Det regjeringen gjør ved å hevde at målet var å avslutte Doha forhandlingene, er å fremme EU/USA sin linje om å legge Doha død slik at vi kan starte opp forhandlinger på nye tema.

Majoriteten av medlemmene i WTO var imot å avslutte Doha for å starte opp nye forhandlinger, men blant annet EU og USA presset for en avslutning. På et tidspunkt så det ut til at det ikke ble noen ministererklæring, men det endte med en beskrivende tekst om uenighetene:

          We recognize that many members reaffirm the Doha Development Agenda, and the Declarations and Decisions adopted at Doha and at the Ministerial Conferences held since then, and reaffirm their full commitment to conclude the DDA on                that basis. Other members do not reaffirm the Doha mandates, as they believe new approaches are necessary,,, (min utheving, Nairobi Ministerial Declaration, part lll, art.30)

 

 

UD feilinformerer

UD skriver i sin proposisjon til statsbudsjettet at Nairobi ministermøtet var svært vellykket. Noe som kom av ministermøtet var at land forpliktet seg til videre forhandlinger på temaene i Doha forhandlingene, i tillegg til at det åpnes opp for nye tema (Prop.1S, s18).

Det at det åpnes opp for nye tema er rett og slett feil. Dette står i ministererklæringen:

          … some wish to identify and discuss other issues for negotiation; others do not. Any decision to launch negotiations multilaterally on such issues would need to be agreed  by all members (min utheving, Nairobi Ministerial Declaration, part lll,              art.34).

 

Det er dermed ingen enighet eller klart utfall fra ministermøtet at det skal startes opp forhandlinger på nye tema.

Årsaken til at flere utviklingsland er bekymret for å forlate Doha-forhandlingene og starte opp forhandlinger på tema er at de «gamle» konfliktene i forhandlingene om f.eks. intern støtte i jordbruket, beskyttelsesmekanisme mot skadelig import, dumping, og andre former for eksportstøtte som ikke ble tatt opp på ministermøtet, skal legges i en skuff.


 

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)