Handelskampanjen

Handelskampanjen

WikiLeaks lekker hemmelig dokument fra TISA-forhandlingene

WikiLeaks lekket i går ut et hemmelig dokument fra de plurilaterale tjenesteforhandlingene (TISA) som Norge deltar i. Dokumentet viser hvordan TISA vil føre til ytterligere finansiell liberalisering og gjøre verden mer sårbar for fremtidige finanskriser. Mangelen på åpenhet er svært bekymringsfullt, og disse avsløringene gjør det lettere å ha en demokratisk debatt om avtalen.

TISA (Trade in Services Agreement) er forhandlinger om liberalisering av tjenestesektoren. Forhandlinger foregår mellom 50 land (22 land i tillegg til EUs 28 land) utenfor WTO. Disse landene dekker 68,2 % av verdens handel med tjenester. At forhandlingene foregår utenfor WTO gjør at de kan gjennomføres med svært begrenset åpenhet. Partene i forhandlingene har blitt enige om å holde forhandlingstekstene hemmelige i minst 5 år etter at avtalen har blitt signert eller havarert. WikiLeaks avsløringer er dermed veldig viktige.

Handelskampanjen har tidligere skrevet om hvordan TISA vil legge til rette for liberalisering og privatisering av den offentlige tjenestesektoren. WikiLeaks sitt lekkede utkast omhandler kapitlet om finansielle tjenester. Teksten avslører tette forbindelser mellom finansindustrien og TISA-forhandlerne. Avtalen vil forplikte land til å liberalisere sine finanssektorer, og gi full markedsadgang til utenlandske finansselskaper. TISA vil begrense lands mulighet til å forby finansielle produkter. Dette kan ha store konsekvenser, noe som den globale finanskrisen i 2008 viste oss. Kreative finansielle produkter som Credit Default Swaps (CDS) var en sentral årsak til at krisen ble så alvorlig som den ble. I TISA blir land forpliktet til et reguleringsnivå som ikke er tilstrekkelig for å forhindre fremtidige finanskriser.

WikiLeaks avslører også at avtalen utformes slik at den er kompatibel med eksisterende WTO-regelverk. Det betyr at TISA-avtalen kan integreres i WTO på et senere tidspunkt, når antall land har nådd en «kritisk masse». Deltakerne i TISA-forhandlingene er stort sett rike land. BRICS-landene og utviklingsland deltar ikke. Vi kan dermed ende opp med en avtale som gjelder alle WTO-land, uten at utviklingslands behov har blitt tatt hensyn til i forhandlingene. Sør Afrika har uttalt seg kritisk, og mener forhandlinger må tas i WTO-systemet der utviklingsland kan delta og bli hørt.

WTO-systemet har gradvis beveget seg i riktig retning. Selv om den ikke er perfekt, har sivilsamfunn tvunget fram større åpenhet i forhandlingene. Utviklingsland har dannet koalisjoner og blitt sterkere og flinkere til å forsvare sine interesser. Istedenfor å ta mer hensyn til utviklingslands behov har rike land svart med forhandlinger seg imellom. TISA er sammen med TTIP og TPP forsøk fra rike land å innføre globale standarder for handelsavtaler, som senere kan presses gjennom i WTO, eller i bilaterale forhandlinger med små og fattige land.

Mens WTO gradvis blir mer åpen, er de plurilaterale, regionale og bilaterale forhandlingene kjennetegnet av ekstremt hemmelighold. WikiLeaks avsløringer er et skritt i riktig retning, men vi burde forvente at myndighetene selv ser verdien av åpenhet og en reell demokratisk debatt. I mangelen på dette, må vi håper på flere avsløringer fremover. Handelskampanjen lanserer til høsten en ny rapport om hvordan handelsavtaler traktatfester finansiell liberalisering. I rapporten skal forhandlingene om TISA og TTIP bli analysert. Vi håper det kan bidra til en mer opplyst og åpen debatt Norge.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)