Handelskampanjen

Handelskampanjen

Videomøter fra WTO Public Forum 2021

WTO Public Forum 2021 ble avholdt som et hybridmøte med både fysiske og digitale møter.

Årets WTO Public Forum kan bli beskrevet som annerledes - både fordi det i hovedsak ble avholdt digitalt - men også fordi åpningsmøtet, i regi av WTO, i år var overraskende kritisk til egen organisasjon, og spesielt til monopolene som hindrer tilgang på COVID-19-vaksiner og -utstyr.

Møtene er nå blitt lagt ut på YouTube og kan bli sett i sin helhet. Handelskampanjen har sammenstilt en oversikt med tips til noen av de mest interessante og informative møtene.

Åpningsmøte

Presidenten i Sør-Afrika, Cyril Ramaphosa, var hovedtaler på åpningsmøtet. Et av hovedbudskapene til presidenten var et ønske om et WTO som anerkjenner utfordringene til vanlige folk: At det må gis spesielt hensyn til utviklingsland, at lavinntektsland må ta del i den globale veksten og at handel ikke bør være et mål i seg selv. Hele åpningsmøtet kan bli sett her. Ramaphosa sin tale starter etter 13:50 min:

Patenter

Naturlig nok innhold årets Public Forum mange møter med fokus på patenter og medisin. Et møte om dette som kan vare verdt å få med seg er ’The future of the TRIPS agreement post COVID-19’, arrangert av South Centre:

Fiskerisubsidier

Handelskampanjen arrangerte, sammen med Pacific Network on Globalisation, et møte om de pågående forhandlingene i WTO om å forby visse subsidier som bidrar til blant annet overfiske og ulovlig fiske. Hele møtet ’Catching development – Acting together for sustainable fisheries trade’ finner du her:

E-handel

Det ble også arrangert mange møter om e-handel og digital økonomi. Møtet ’Data as a stock-in-trade in global trade: Looking beyond outdated notions around data flows’ ble arrangert av Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Transnational Institute (TNI), New Economics Foundation (NEF), IT for Change (ITfC) og Instituto del Tercer Mundo (Third World Institute) (ITeM):

WTO-reform 

En aktuell diskusjon, både blant WTO-landene, sivilsamfunn og i privat sektor, er behovet for en reform av WTO. En viktig del i en slik reform vil være å ivareta og forbedre et anstendig og rettferdig arbeidsliv. Et av de mest interessante møtene på dette temaet var ’A WTO reform agenda in support of decent work and just development’, som ble arrangert av den felles internasjonale fagforeningssammenslutningen International Trade Union Confederation (ITUC):

Plurilaterale forhandlinger

Også møtet ’Substantive and legal implications of the JSIs for development and strengthening the multilateral trading system’ om plurilaterale forhandlinger i WTO, var ett interessant møte, ikke minst fordi det tok opp det at plurilaterale avtaler egentlig er ulovlige i WTO og at det derfor kan svekke organisasjonen fordi de ikke følger reglene som er satt ned i WTO-forhandlingene. Møtet ble arrangert av Faculty of Law, The University of Auckland, New Zealand, Australian Fair Trade and Investment Network (AFTINET) og Global Justice:

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)