Handelskampanjen

Handelskampanjen

Vi etterlyser en redelig TISA debatt

Helene Bank har misforstått mitt innlegg i Klassekampen den 30. oktober. Unio er ikke for Tisa-avtalen, og vi er verken trygge på eller noen garantist for at avtalen ikke kan få uheldige konsekvenser.

Kronikken sto på trykk i Klassekampen 3 desember 2014
 
Helene Bank har misforstått mitt innlegg i Klassekampen den 30. oktober. Unio er ikke for Tisa-avtalen, og vi er verken trygge på eller noen garantist for at avtalen ikke kan få uheldige konsekvenser. Tvert imot er vi kritiske til hva en slik tjenestehandelsavtale kan bety med tanke på privatisering av offentlige tjenester.
Som jeg skrev i innlegget: «Tisa-avtalen har både et formål og en dynamikk som innebærer et press mot stadig høyere liberaliseringsnivå for handel med tjenester.[…] Det beste hadde vært om offentlige tjenester ikke var en del av avtalen».
 
Nettopp derfor har vi engasjert oss i saken, forsøkt å sette oss inn i disse komplekse avtaletekstene og vært i kontakt med Utenriksdepartementet for å få svar på spørsmål og kunne komme med synspunkter og innspill. Vi ønsker å skolere og engasjere medlemsforbund og tillitsvalgte gjennom en saklig og faktabasert debatt.
Min kritikk av Helene Bank og hennes medforfattere var at de framstilte avtalen som mye verre enn den er, fordi de unnlot å gjøre oppmerksom på at Norge både har mulighet til og benytter seg av muligheten til å skjerme ulike tjenesteområder fra konkurranse.
Denne formen for underslag av viktig informasjon gjentas i Klassekampen den 2. desember når Bank blant annet skriver at nye tjenester som i dag ikke finnes, per definisjon vil være liberalisert så lenge et land er med i avtalen. Mens hun unnlater å si at for å unngå en slik situasjon, har Norge tatt forbehold for slike nye og per i dag ukjente tjenester.
Jeg forstår ikke hensikten med å overdrive farene eller underslå fakta.
Unio og våre medlemsforbund, som Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, mener at sentrale velferdstjenester som helse og utdanning bør være offentlige tjenester som sikrer rettferdig og lik tilgang for befolkningen, og som er under demokratisk styre og kontroll.
Derfor har vi vært spesielt opptatt av å hindre at disse områdene skal bli liberalisert. Vi er enige med Bank i at vi bør ta debatten for kommende generasjoners skyld. Fra vår side vil vi bidra med en så redelig og opplyst debatt som mulig.
Jeg forstår ikke hensikten med å overdrive farene eller underslå fakta.
 
ashild.olaussen@unio.no
Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)