Handelskampanjen

Handelskampanjen

Valgdebatt: Kan handel og miljø forenes?

«Kan handel og miljø forenes?» Det var temaet på den valgdebatt som Handelskampanjen arrangerte i forkant av stortingsvalget 2021. I debatten måtte politikerne fra stortingspartiene svare på hvordan handelssystemet skal rigges for å løse klima- og naturkrisa, og den globale ulikheten. Her kan du se hva politikerne svarte på noen av spørsmålene og høre hele debatten som podkast. 

En av de store driverne av klima- og naturmangfoldskrisa er verdenshandelen. Vi er helt nødt til å endre på hvordan vi har rigget til handelssystemet. Kun da får vi til bærekraftig omlegging av samfunnet. Om dette holdt Caroline Herlofson, styreleder i Handelskampanjen, en innledning i forkant av debatten. Den kan du se her:

Politkerne som stilte til debatten var Benedikte Pryneid Hansen (Rødt), Arne Haabeth (MDG), Gunnell Sandanger (SV), Marit Vea (V), Michael Tetzschner (H), Espen Thygesen (Sp) og Ole Jakob Warlo (FrP). Arbeiderpartiet sin representant meldte dessverre forfall.

Noen av spørsmålene som politikerpanelet ble stilt var ja- eller nei-spørsmål (med mulighet til utdyping etterpå). Her kan du se hva politkerne svarte:
 

  • Undergraver dagens handelsavtaler muligheten til å innføre rettferdige og bærekraftige miljøtiltak?

Politikernes svar:
Rødt: JA
MDG: JA
SV:JA
V:NEI
H:NEI
Sp: JA
FrP: NEI
 

  • Vil dere reforhandle eksisterende frihandelsavtaler slik at de ivaretar miljø og menneskerettigheter?

Politikernes svar:
Rødt: JA
MDG: JA
SV: NJA
V: JA
H: "Noen selvfølgelig"
Sp: JA
FrP: NEI
 

  • Er prosessene rundt dagens handelsavtaler demokratisk nok? 

Politikernes svar:
Rødt: NEI
MDG: NEI
SV: NEI
V: NJA
H: JA
Sp: NEI
FrP: JA

Du kan høre hele debatten som podkast her:

Valgdebatten ble arrangert av Handelskampanjen, sammen med Attac Norge, Spire og For velferdsstaten. Ordstyrer for debatten var Hege Skarrud, leder i Attac Norge. Valgdebatten ble holdt 2. september 2021 på Dattera til Hagen i Oslo.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)