Handelskampanjen

Handelskampanjen

Ulikt ambisjonsnivå blant partene i TISA

Den tolvte forhandlingsrunden på TISA var forrige uke i Geneve. Den norske delegasjonen var tilstede. Det viser seg å være sterke asymmetrier mellom partene.

Den 12.forhandlingsrunden var i Genève under EUs ledelse fra 13-17 April. Forhandlingene fokuserte på hovedsakelig fem områder: finanstjenester, telekommunikasjon, innenlands regulering, maritime transport tjenester og adgang for spesialiserte tjenesteytere på midlertidige oppdrag (movement of short-term services providers in Mode 4).

Den norske delegasjonen besto av representanter fra Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Næring- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (på telefon).

I følge Utenriksdepartementet karakteriseres nå forhandlingsrundene mer og mer av bilaterale møter og møter i mindre grupper for å komme videre. Det gjelder spesielt forhandlinger på partenes markedsadgang.

Skal rapportere på fremgangen


Forhandlere og tekniske ekspertene skal nå forberede en rapport på den overordnede fremgangen på forhandlingene de siste tre årene. I følge Third World Network er det kommet frem at det er store «asymmetrier» i mellom land på hvor langt de er villige til å liberalisere ulike sektorer.

TISA forhandlingene ble startet i 2013, men det har vært liten fremgang til nå. Det er ingen klarhet på ambisjonsnivået (graden av liberalisering) mellom kapitalintensive tjenester på en side, og på den andre siden bevegelsen av midlertidige tjenestetilbydere (Mode 4. se boks), sjøtransport tjenester, veitransport tjenester og helsetjenester.

Uenigheter land i mellom


USA, EU og Sveits, blant annet, vil ha høy grad av liberalisering på områder som bank- og forsikringstjenester, telekommunikasjon, distribusjon og detaljhandeltjenester, og elektronisk handel.

USA og andre utviklede land er mindre villige til å akseptere selv et beskjedent utfall i Mode 4 (bevegelse av personer fra land A til land B), som er foreslått av blant annet Tyrkia og Pakistan.

USA virker ikke interessert i å åpne opp maritime tjenester, som er foreslått av Norge og andre TISA land (både utviklede og utviklingsland).

USA og EU er ikke villige til å støtte en liberalisering av veitransport tjenester, som Tyrkia og Mexico krever.

USA vil ikke akseptere liberalisering av lufttransport tjenester, som er krevd av flere medlemmer som Australia og Sveits.

Med dette som bakteppe skal de tekniske ekspertene og forhandlere fra de 24 TISA medlemslandene identifisere mulige «deal breakers» i deres rapport som skal mest sannsynlig presenteres på neste møte i juli.

Medlemmer i TISA gruppen er: Australia, Canada, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, EU, Hong Kong, Island, Japan, Liechtenstein, Mexico, New Zealand, Norge, Panama, Peru, Sør-Korea, Sveits, Tyrkia, USA, Pakistan, Paraguay, og Uruguay.

Kina har interesse av å bli med i forhandlingene, men får ikke bli medlem fordi blant annet USA og Japan er imot.

Mauritius, det første Afrikanske landet, har søkt om å bli med i forhandlingene.

Åpne opp finanstjenester


USA står sterkt på at alle finanstjenester må åpnes opp for utenlandske tilbydere. Forslaget innebærer å redusere/fjerne «monopol privilegier» og offentlige virksomheter i disse tjenestene.

På kommersiell tilstedeværelse (mode 3, commercial presence) krever USA at alle partene skal gi leverandører av finanstjenester (fra alle TISA land) rett til å etablere seg innenfor deres territorium, inkludert kjøp av allerede etablerte selskaper.

I forslaget til USA under bank og andre finanstjenester står det lista opp mange områder: aksept av innskudd og andre tilbakebetalingspliktige midler fra det offentlige; utlån av alle typer, inkludert forbrukerkreditt, boliglån, finansiering av finansielle transaksjoner; alle betalings og pengeoverføringstjenester, herunder kreditt, kostnad og debetkort , reisesjekker og bank utkast; handel for egen regning eller for kunder, enten på en børs, eller børshandling uten offentlig innsyn, valuta, avledede produkter, valutakurs og renteinstrumenter, omsettelige verdipapirer og andre omsettelige instrumenter som kapitalforvaltning, anskaffelse og overføring av finansiell informasjon eller økonomiske data, og andre finansielle tjenester.

 

Angriper statlig monopol


USA sitt forslag er også retta mot land som har gitt visse «monopol privilegier» til finansielle tjenesteoperatører. De insisterer på at «monopol rettigheter» skal elimineres eller reduseres.

Et kontroversielt tema er at USA også går på finansielle tjenester som kjøpes av offentlige handelsforetak (state trading enterprises).  USA ber TISA landene at de skal sikre at en finansiell tjeneste leverandør av en annen part som er etablert i deres territorium skal få «most-favoured nation treatment» og «national treatment» når det gjelder kjøp eller anskaffelse av en finanstjeneste av offentlige virksomheter. Det betyr at den utenlandske aktøren skal få den beste behandlingen som eksisterer i avtaler med landene, og at aktøren ikke skal diskrimineres mot nasjonale aktører.

Norge fremmer maritime tjenester


Norge har levert to forslag på maritim transporttjenester som er støtta av mange TISA medlemmer.

Norge argumenterer for ambisiøse og sterke forpliktelser på ikke-diskriminerende markedstilgang for internasjonale maritime transporttjenester.

 

Kilde: Third World Network Info

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)