Handelskampanjen

Handelskampanjen

Svar fra Utenriksministeren om TRIPS waiver

Den norske regjeringen ønsker ikke å støtte et forslag fra India og Sør Afrika om å unnta patenter på COVID19 medisin og utstyr for at land i sør kan produsere dette selv.

Handelskampanjen spurte Utenriksministeren hvorfor Norge ikke støtter forslaget fra India og Sør Afrika om et unntak for COVID19 medisin og utstyr. Se svaret under med våre kommentarer

Norge stemte nei til forslaget[1] når det ble diskutert i TRIPS-rådet den 15 oktober og stemte også nei til en nærmere utredning av forslaget.

Vi sendte følgende spørsmål til Utenriksministeren:
 

  1. Signaliserer dette en ny linje i norsk utenrikspolitikk i WTO om å ikke støtte utviklingsland i patentspørsmål?
  2. Kan departementet utdype hvordan de mener at gjeldende fleksibiliteter i TRIPS-avtalen er tilstrekkelige i bekjempelsen av pandemien?


Se hele brevet

[1] Forslag om unntakt fra deler av TRIPS avtalen. Foreslått av India og Sør-Afrika 2 oktober 2020 .

 

Svarbrev fra Utenriksdepartementet


Utenriksdepartementet svarte 11 desember 2020. 

Regjeringen svarer hverken på spørsmålet vårt om denne blokkeringen av TRIPS waiveren er en ny linje i norsk utenrikspolitikk i WTO, eller spørsmålet om hvordan de mener gjeldende fleksibiliteter i TRIPS avtalen er tilstrekkelige.

 

Regjeringen begrunner i svarbrevet sin blokkering av waiveren med følgende:

1. Regjeringen mener TRIPS waiver forslaget er for vidtrekkende ved at det gir muligheten til å oppheve immaterielle rettigheter på COVID19 medisin og utstyr.

Kommentar: waiveren skal bare gjelde COVID19 produkter og medisin under pandemien. Forslaget inkluderer både medisin og utstyr fordi det er et behov for å oppskalere produksjon av ikke bare en vaksine, men også beskyttelsesmasker, verneustyr og pustemaskiner som er patentbeskytta.

 

2. Regjeringen mener forslaget er for vidtrekkende fordi det gjelder alle WTO land, både rike og fattige.

Kommentar: Her kan det virke som regjeringen ønsker seg et forslag som bare gjelder utviklingsland. Det regjeringen ikke nevner er at forslaget innebærer at land kan velge å unnta patenter, de blir ikkke tvunget til å gjøre det. Så når Norge blokkerer forslaget, blokkerer de denne muligheten for utviklingsland.

 

3. Regjeringen ønsker en balanse mellom patenter som et insentiv for forskning og utvikling av medisiner og fleksibiliteter for utviklingsland.

Kommentar: Problemet er at fleksibilitetene som ligger i TRIPS avtalen for å unnta patenter brukes nesten ikke fordi de er svært vanskelige å ta i bruk. TRIPS fleksibiliteter blir dermed ubrukelige for de fleste land.

 

4. Regjeringen mener det ikke er tydelig hvordan patenter er et hinder for tilgang på vaksiner eller andre produkter for å håndtere COVID19.

Kommentar: en vaksine mot COVID19 er på trappene, men ett selskap vil ikke kunne produsere nok til hele verden. I en normalsituasjon kunne det vært aktuelt med frivillige lisenser som gir andre produsenter muligheten til å produsere. Problemet er at slike lisenser tar tid å forhandle frem. Nå er vi en pandemi og vi trenger raske og automatiske løsninger.

Dette spørsmålet er også større enn bare vaksiner. Det er mangel på beskyttelsesutstyr og ventilatorer som ikke kan produseres av andre hvis de patentbeskytta. Bare på beskyttelsmaska N95 er det flere hundre patenter eid av amerikanske myndigheter, selskapet 3M, private helseselskaper og universiteter.

 


Norge som brobygger

Det kan være tegn på endring i standpunktet til regjeringen, da både utviklingsministeren og utenriksministeren nå (sammenlignet med uttalelsen i TRIPS rådet 15.10.2020) legger vekt på sin rolle som brobygger og at regjeringen støtter en reell diskusjon mellom forslagsstiller og andre medlemmer.


¤   Se svarbrevet i PDF her

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)