Handelskampanjen

Handelskampanjen

Sterk kritikk mot kontroversielle tjenesteforhandlinger

Den internasjonale fagforeningen for offentlig tjenester, Public Services International (PSI), kom 28 april ut med en rapport som retter skarp kritikk mot de plurilaterale forhandlingene om liberalisering av tjenester (TISA). Avtalen vil legge til rette for ytterligere privatisering og liberalisering av offentlige tjenester. Er dette noe Norge bør støtte?

Trade in Services Agreement (TISA) er en avtale om liberalisering av tjenestesektoren som forhandles om utenfor WTO. 22 land og EU deltar i forhandlingene, inkludert Norge. Landene som deltar i forhandlingene representerer 2/3 av den globale handelen av tjenester.

Den internasjonale fagforeningen PSI kommer i sin rapport om TISA med skarp kritikk og klare bekymringer.

·         TISA vil legge til rette for liberalisering av offentlige tjenester

·         TISA vil forhindre myndigheter fra å kunne reversere privatisering av offentlige tjenester der privatisering har vært mislykket

·         TISA vil begrense nasjonale reguleringer som beskytter arbeidere, miljøet og forbrukeren

Landene som deltar i forhandlingene er hovedsakelig OECD-land som ønsker en ambisiøs liberalisering av handel med tjenester. Forsøk på økt tjenesteliberalisering gjennom en utvidet GATS avtale i WTO har blitt møtt med sterk motstand fra utviklingsland. TISA er et forsøk på å omgå stillstanden og motstanden i WTO. Avtalen omgår Most Favored Nation prinsippet i WTO, slik at land utenfor avtalen ikke får tilgang til den utvidede markedsadgangen. Når avtalen dekker et så stort del av markedet kan det bli vanskelig for mange land å stå utenfor. Målet er å ekspandere avtalen til å inkludere flere land etter at den er ferdigforhandlet. Landene i TISA forhandlingene har lenge ønsket å liberalisere tjenestemarkedene i land som Brasil, Kina, Sør Afrika og India. TISA-avtalen kan skape et momentum som får disse landene til å ytterligere åpne sine tjenestesektorer for utenlandske selskaper. Dersom antall land når en kritisk masse, kan avtalen inkorporeres inn i WTO. Land utenfor TISA-forhandlingene får imidlertid ikke mulighet til å påvirke betingelsene i avtalen.

TISA er nok et eksempel på hvordan globale handelsforhandlinger flyttes fra det multilaterale WTO-systemet til det regionale, plurilaterale og bilaterale. Til tross for WTO-systemet svakheter, var det mulig for små og fattige land å danne koalisjoner for å styrke sine krav. I bilaterale og plurilaterale forhandlinger er små lands forhandlingsmakt betydelig begrenset, noe som forklarer hvorfor de går med på langt sterkere liberalisering enn de ville gjort i WTO. TISA er sammen med TTIP og TPP eksempler på hvordan store land går sammen og setter de globale spillereglene. Disse spillereglene beskytter mektige lands næringslivsinteresser, selv om det går på tvers av miljø- og utviklingshensyn. Er dette en utvikling Norge bør være med på å legitimere? 

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)