Handelskampanjen

Handelskampanjen

Siste nytt fra WTO forhandlingene

Arbeidet i WTO går fremover og landene ser etter løsninger. Dette hevder generaldirektøren i WTO. Utviklingslandene er skuffet at deres forslag ikke blir tatt alvorlig.

Det er bevegelse i arbeidet i WTO.  Det er lagt frem forslag til nye metoder landene kan bli enige om når de skal bestemme hvordan og hvor mye toll som skal kuttes. Generaldirektøren i WTO oppfordrer landene til å komme med konkrete tall på hvor mye som skal kuttes, for at WTO kan simulere hva disse kuttene har å si. Dette ble sagt på et uformelt møte 18 mars i Heads of delegations møte in Genève.

Hvis landene kommer med konkrete tall kan WTO gjøre utregninger på konsekvenser av forslagene for ulike land og de kan sammenligne forslagene med utkastet fra 2008 som ligger på bordet.

Noen land er kritiske til å vurdere forslag utenfor utkastet fra 2008 på jordbruk og industri, siden de forstår utfallet av 2008 teksten og det er definert flere unntak for utviklingsland.

Japan støttet at flere konkrete tall må legges på bordet, men ingen andre land tok ordet etterpå.

Ingen tør å komme med forslag

I mindre møter har USA og EU sagt at de vil se forslag som inkluderer både en tilnærming som bruker gjennomsnittlige tollkutt og kutt basert på forespørsel og tilbud. Men hverken USA eller EU har kommet med slike forslag formelt.

Argentina har kommet med et formelt forslag for en forespørsel -og - tilbud tilnærming for jordbruk og industri, og i tillegg for tjenester. En slik modell vil ikke inneholde noen konkrete tall, men utarbeides for hver enkel toll linje (produkter) hvis et land ønsker det.

I jordbruksforhandlingene har Paraguay kommet med et ikke- skriftlig forslag om å bruke gjennomsnittlig og minimums tollkutt, lignende modellen som ble brukt i Uruguay runden.

Formelen for kuttene vil variere for utviklede land, utviklingsland, små og sårbare økonomier eller veldig nye medlemmer til WTO.

Forslaget inkluderer tall på potensielle kutt, men de er satt i klammer, som betyr at Paraguay ikke er forpliktet til forslaget. Utviklede land vil være forplikta til å kutte hver toll linje (produkter er plassert i ulike toll linjer) med minst 20% og maksimalt 54 %. Utviklingsland vil måtte kutte minimum 15 % pr toll linje og maks 36 %.

Små og sårbare økonomier og nylige medlemmer i WTO vil være forplikta til et maks kutt på 24 % gjennomsnittlig kutt, men vil ikke ha minimumskutt.

Kuttene er i klammer som betyr at tallene må forhandles.

Ingen enighet om forslagene

Det er ingen enighet om de to forslagene fra Argentina og Paraguay.

EU sa den 18. Mars at forslagene fra Argentina og Paraguay vil være veldig gode å ha siden de er enklere enn metodene i 2008 utkastet. EU var spesielt positiv til Paraguay sitt forslag siden det innebærer gjennomsnittskutt i jordbruket.

"Viktigere er det at det er ingen enighet om vi trenger alternativer til 2008 utkastet, sier Roberto Azevedo, generaldirektør WTO"

General direktøren var veldig optimistisk og påpeker at det nå letes etter løsninger og alternativer. Det er store uenigheter og problemer som må løses, men arbeidet er mer fokusert nå enn tidligere mener Azevedo.

Utviklingslandene blir ikke tatt alvorlig

Gruppe 33 - en gruppe av 46 utviklingsland -har på møtene i forrige uke uttrykt bekymring over at deres forslag for fremgang i Doha runden ikke blir tatt alvorlig.

Indonesia som leder gruppa, uttrykte skuffelse over at det ikke har vært noen skikkelig diskusjon på viktige områder for utviklingsland – spesielle produkter, en spesiell safeguard mekanisme, og en permanent løsning på matlagerprogrammer for matsikkerhet.

G33 anklager de andre medlemslandene som å ikke ville gå inn i konstruktive diskusjoner om forslaget og at de prøver å stemple forslaget som gammelt og ikke-forhandlingsbart.

G33 gruppa av utviklingsland vil ikke gå bort fra 2008 utkastet på jordbruk. De store industrielle landene vil ikke bruke 2008 utkastet. Forslagene som er lagt på bordet vil ifølge utviklingslandene rakne det utviklingslandene oppnådde i 2008 utkastet som de har jobba for over de siste 14 årene med forhandlinger.

G33 utviklingslandene holder på at fokuset på utvikling i Doha må være senter for etter-Bali arbeidsprogrammet.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)