Handelskampanjen

Handelskampanjen

Ny modell for investeringsavtaler

Næringsminister Monica Mæland

Den nye modellen for investeringsavtaler (BITs) som skal fremme og beskytte norske investeringer i utlandet er kommet. Modellen inkluderer investor-stat tvisteløsningsmekansime


Den nye BITs Modellen ble lagt ut på onsdag og det åpnes for offentlig høring.

Åpner for søksmål mot staten

Regjeringen har vært opptatt av å finne en god balanse mellom investorens behov for beskyttelse og en stats rett til å regulere. Det påpekes at et viktig utgangspunkt er at "avtalene ikke må begrense myndighetenes adgang til legitim regulering". Likevell inkluderer regjeringen investor-stat tvisteløsningsmekanisme (ISDS) i avtalen som åpner for at et selskap kan saksøke en stat for reguleringer selskapet oppfatter som å redusere fremtidig profitt. Det finnes veldig mange eksempler på rettsaker mot stater der det ikke er snakk om "illegetime reguleringer".

Investor- stat tvisteløsning bidrar til å sikre investors behov for effektiv rettsbeskyttelse,og er sentral i en investeringsavtale (høringsbrev, NFD)

Utenfor nasjonalt rettssystem

Modellen har tatt tydelig hensyn til næringslivet da kravet om å bruke nasjonale rettsmidler først er fjernet. Bruk av nasjonale rettsmidler betyr at en mulig tvist mellom et selskap og en stat skal først behandles i nasjonale domstoler før saken evt føres i den eksterne oppførte domstolen utenfor nasjonale lovverk. Dette kravet er ikke med i modellen. 

Modellen skal ut på offentlig høring. Frist for å sende inn høringsinnspill er 13. August. 

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)