Handelskampanjen

Handelskampanjen

Rask fremgang i WTO kan åpne for ny avtale

Etter ny avtale mellom USA og India går nå prosessen raskt i WTO. Det er nå mulig medlemslandene godkjenner de nye bestemmelse og det åpner opp for fortgang i forhandlingene for den nye WTO avtalen.

Verdens handelsorganisasjon holder nå et møte 27 november i Hovedrådet for at alle medlemmene skal godkjenne protokollen for implementering av handelsfasiliteringsavtalen (TFA) og en bestemmelse som klargjør hvor lenge fredsklausulen skal vare i offentlige matlagerprogrammer. Møtet ble satt bare 3 dager etter at avtalen mellom India og USA ble gjort tilgjengelig for medlemslandene, noe som tyder på at de vil bevege seg raskt for å implementere handelsfasiliteringsavtalen.

Som en følge av avtalen mellom India og USA, der India får spesifisert at den midlertidige bestemmelsen for matsikkerhetsprogrammer skal gjelde til en permanent løsning er nådd, er dette en del av bestemmelsen som skal godkjennes av alle land. Det India fikk gjennom på dette punktet er bare at det spesifiseres at den midlertidige løsningen skal gjelde, selv om arbeidet med en permanent løsning ikke er løst før den 11 ministerkonferansen i 2017.

Den midlertidige fredsklausulen skal beskytte matlagerprogrammer i utviklingsland fra anklager i WTO om å bryte subsidie grenser. Problemet er at beslutningen fra Bali ministermøtet står fortsatt og beskytter bare programmer som eksisterte før desember 2013. Hvis utviklingsland skulle ønske å opprette matlagre i et matsikkerhetsprogram kan de dermed ikke gjøre det hvis avtalen blir godkjent.

Et viktig område for flere utviklingsland er at arbeidsprogrammet i avtalen skal legge vekt på å konkludere Doha-runden (utviklingsrunden). Nå gjenstår det å se om det kan bli et nytt hinder for godkjenning av handelsfasiliteringsavtalen.

Se dokumentet som skal vedtas på WTO Hovedrådsmøtet 27 november 2014. 

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)