Handelskampanjen

Handelskampanjen

Pressemelding: BITs modellen tar ikke hensyn til fattige land

Regjeringa la denne uka ut forslag til modell for investeringsbeskyttelsesavtaler (BITs). Forslaget er ubalansert og tar verken hensyn til det lokale demokratiet i Norge eller til fattige land.

- Norge må aldri inngå noen avtale som gir multilaterale selskapa rett til å gå til sak mot statar. Stat-investor må ut av modellavtalen som nå er sendt på høring.

 

Norge har av politiske grunner ikkje inngått noen investeringsbeskyttelsesavtale siden 1990 tallet. Sist gang Nærings- og handelsdepartementet utviklet en sik modellavtale (2008) skapte det stor debatt. Norske og internasjonale organisasjonar varsel om en modell som stod i sterk motsetning til norsk utviklingspolitikk. Siden 1990- talet har land verden over blitt stevnet for å drive aktiv helse-, miljø-, sysselsettings- og næringspolitikk med grunnlag i slike avtaler. Utviklingsland har betalt multinasjonale selskap i dyre dommer som følgje av saker i den internasjonale tvistemekanismen ICSID. Avtalene får mest groteske resultat i utviklingsland, men også i Europa, USA og Canada har miljødirektiv og helsepolitikk måtet vike for store selskap sin rett til profitt.

- Vi har sett hvordan slike avtaler har gitt internasjonale gruveselskaper rett til å ødelegge lokalsamfunn utan å rydde opp etter seg eller gi lokalbefolkning kompensasjon for miljø- og helseskader. Kva vil skje i Finnmark når kinesiske og australske selskapa nekter å høre på lokale politikere? Det norske demokratiet vil også bli innskrenke som følgje av den type avtaler regjeringa foreslår

Handelskampanjen, som samler norske utviklingsorganisasjoner, fagforbund, miljø- og bondeorganisasjoner, ser fram til høringsrunden og debatten som vil følgje.

- Regjeringa viser et godt taktskifte når det gjelder openheit og debatt. Vi roser regjeringa for å sende modellen på høring med muligheit for både norske og internasjonale aktørar til å si sin mening. Det er også svært positivt at regjeringa vektlegger openheit rundt tvistene slike avtaler vil medføre.

 

 Skrevet av Heidi Lundeberg, leder Handelskampanjen

 

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)