Handelskampanjen

Handelskampanjen

Åpent medlemsmøte 22 januar: status i internasjonale handelsforhandlinger

Åpent medlemsmøte: 


 

Hovedtrekk i de internasjonale handelsforhandlingene

- Statusoppdatering og diskusjon om de viktigste sakene foran WTOs ministermøte i juni 2020

 

Tid: 22 januar 15:00-17:00
Sted: For Velferdsstaten, Torggata 28, 0183 Oslo
Bevertning: frukt,kaffe,kjeks

Påmelding

Tema: EFTA- Mercosur, status i WTO forhandlingene, datahandelsavtale, fiskerisubsidie-avtale, innenlandsreguleringer, og landbruksforhandlingene


Mercosur: Samtidig som WTO sliter med å skape den utviklingsrunden som ble lovet ved inngangen til tusenårsskiftet, fremforhandles det regionale frihandelsavtaler som utgjør en trussel mot både miljø, matsikkerhet og demokrati. Før WTOs neste ministermøte går av stabelen, har kanskje regjeringen til behandling signering av den nye EFTA- Mercosur handelsavtalen.


WTO: Juni 2020 er det et nytt toppmøte i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), denne gang i Nor-Sultan, Kazakhstan. Ministermøtene er det øverste organet i WTO og der nye forhandlingstema kan settes i gang.  WTO er under press, både fra USA som blokkerer ankeorganet i tvistesaker, men også et press fra store økonomiske aktører om å utvide avreguleringen, men også fra utviklingsland som krever at tidligere lovnader om fordeler, skal innfris.

Datahandelsavtale: En del industrialiserte land ønsker en handelsavtale for den digitale økonomien. Noen regler som er foreslått er forbud mot lokal datalagring, forbud mot teknologioverføring, og forbud mot innsyn i kildekoder og algoritmer. En slik avtale vil gjøre det vanskelig for andre enn de store teknologiselskapene å ta del i den digitale økonomien, og befolkningene kan miste demokratisk kontroll over egne data.

Fiskerisubsidier-handelsavtale: Havet og fiskeriressursene er også under press. FN har bedt WTO lage en avtale mot fiskerisubsidier som fører til ulovlig fiske og overfiske, men WTO-systemet har strukturer som mer tenker på konkurranse enn på utvikling. Dermed kan en WTO- avtale som forbyr fiskerisubsidier gjøre det vanskelig å forvalte fisk og sjømat til gode for kystbefolkningen, og hindre at de store industrifiskebåtene fisker opp all fisken.

Innenlandsreguleringer: Norge deltar også i samtaler om såkalte «innenlandsreguleringer», altså en handelsavtale som dekker innenrikspolitiske reguleringer som ikke tradisjonelt er sett på som handelspolitikk, slik som offentlig sektor, miljø- og sysselsettingspolitikk.

Landbruk: Innen landbruk er det intense forhandlinger om spesielt intern støtte der flere forslag er lagt på bordet.

 

Vi skal innom alle disse spennende temaene på møtet 22 januar!
Møtet er åpent for alle, så ta med en venn.

Vi ses!

Meld fra om du kommer her: https://forms.gle/5jrPQV4DYak3tTfw7

 

Hilsen
Koordineringsutvalget i Handelskampanjen

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)