Handelskampanjen

Handelskampanjen

WTO Nairobi: Vi vet fortsatt ikke om Doha-runden fortsetter

Protest utenfor fellessamlingen WTO ministermøte. Krav om en permanent løsning på matsikkerhetsprogrammer, ingen nye tema

Les oppdateringen fra WTO ministerkonferansen som er inne i dag 2: vi vet fortsatt ikke om Doha-runden vil fortsette i 2016

WTO ministerkonferansen i Nairobi startet i går. Konferansen er satt til å vare fra 15- 18 desember. Konferansen ble åpnet av Kenyas president Uhuru Kenyatta, og taler fra generaldirektør Azevedo og møteleder Amina Mohamed fra Kenya.

Det er lite som er klart nå som ministerne skal begynne å forhandle om et utfall av konferansen. De siste månedene før konferansen har landene forhandla i Genève om en mulig pakke som kan presenteres i Nairobi. Det er ingen enighet om noen av tekstene og det er stor uenighet om ministererklæringen.

På konferansen vil det forhandles om en avtale på:

En pakke for de Minst Utviklede Landene (MUL) –  Rwanda er møteleder
Spesiell og Differensiert Behandling (S&D) - møteleder ikke bestemt
Jordbruk  - Lesotho er møteleder
- Bomull
- Matlagerprogrammer for matsikkerhet
- Eksportstøtte: eksportsubsidier, eksportkreditt, State trading enterprises, mathjelp
Åpenhet-  Jamaica er møteleder

Ministererklæringen

Skal forhandlingene fortsette?

Det store spørsmålet på ministerkonferansen er om Doha runden skal fortsette eller ikke. Det vil avgjøres av ministererklæringen som i del 3 tar opp fremtiden til WTO. USA, Japan og Australia har vært tydelige på at de ikke vil underskrive en ministererklæring som sier at Doha runden skal fortsette. Nå er tydeligvis EU i samtaler med USA for å overtale de til å akseptere en ministererklæring som sier Doha skal fortsette, OG at vi åpner opp for forhandlinger på nye tema.

Det betyr at en fortsettelse av Doha runden blir brukt som brekkstang for å få forhandlinger på tema utenfor Doha runden.

Doha runden ble startet i 2001 med et mandat for utvikling og spesiell behandling av utviklingsland. Forhandlingsrunden tar for seg flere temaer, men det viktigste temaet som settes foran de andre temaene er jordbruk. Det er en grunnleggende uenighet i jordbruksforhandlingene: EU og USA + andre sine subsidier på jordbruksproduksjon til eksport som skader andre land sine markeder, krav fra utviklingsland om å kutte denne støtten, krav fra USA, EU + andre om tilgang på markedene (kutte toll). Flere utviklingsland trenger beskyttelsesmekanismer, spesiell og differensiert behandling og mulighet til å støtte sin matproduksjon og industri i etableringsfasen, ikke økt tilgang på sine markeder.

Nye tema i forhandlingene?

De nye temaene er Singapore temaene:
- investeringer
- konkurransepolitikk
- offentlige anskaffelser

Temaene høres uskyldige ut, men de kan få store konsekvenser og har blitt kastet ut av Doha runden av utviklingslandene. En investeringsavtale vil åpne opp for Bestevilkårsprinsippet som betyr at et land ikke kan behandle sine nasjonale aktører annerledes enn utenlandske aktører. Det vil hindre en stat i å gi fordeler til lokale bedrifter eller bønder. «It will kill local farmers» sier Aileen Kwa fra South Centre.

Konkurranseregler betyr at alle skal ha de samme reglene. Det betyr at myndighetene ikke kan subsidiere lokal bønder uten å gi samme til utenlandske selskap.

Forhandlingene står ovenfor om WTO skal åpne opp for nye tema i Doha forhandlingene. Flere utviklingsland har vært tydelige på at det ikke er aktuelt å åpne opp for nye tema før uenighetene i de nåværende forhandlingene er løst.

Krav om beskyttelse

Et viktig krav fra den største gruppa av utviklingsland (G90) er Spesiell og differensiert behandling (S&D). Det er bestemmelser i WTO avtalen som skal ta hensyn til at utviklingsland trenger spesiell behandling og kan ikke ta på seg de samme forpliktelsene som de utviklede landene. Det ligger i avtalen at bestemmelsene skal revideres og gjøres bedre enn det som landene ble enige om i 2001.

Det har ikke blitt noen enighet på dette på tidligere ministermøter.

Ett år siden kom utviklingslandgruppen (G90) med et forslag på Spesiell og Differensiert behandling med 25 forslag. Til ministermøtet er denne lista blitt redsert. Etter revidering fra møteleder Amina Muhammed er det redusert til 6 punkter. Utviklingslandgruppen aksepterer ikke dette forslaget og mener det er utvanna.

Noen utviklingsland mener S&D bare skal gjelde de minst utviklede landene

EU og Norge mener forslaget går imot WTO prinsipper.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)