Handelskampanjen

Handelskampanjen

Nye forhandlinger mellom EFTA og Mexico

Det åpnes opp for forhandlinger på frihandelsavtalen mellom EFTA og Mexico på blant annet tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser

På World Economic Forum i Davos signerte Børge Brende erklæringen om å starte forhandlingene på vegne av Norge.

Frihandelsavtalen omfatter markedsadgang for varer, tjenester, offentlige anskaffelser (offenlige innkjøp) og immaterielle rettigheter, samt noen prinsipper for investeringer og en bindingsliste på finansielle tjenester. De kom aldri til enighet på andre områder innenfor tjenester, og det er klart det er interessant for regjeringen å åpne opp forhandlingene her igjen.

I revideringsprosessen som nå åpnes er det varslet at partene vil øke markedsadgang på varer, tjenester, investeringer, og offentlige anskaffelser. I tillegg vil de få inn blant annet opprinnelsesregler, dyr- og plantehelse (sanitære og fytosanitære tiltak), tekniske handelshindre og handelsfasilitering.

   - Det er 22 år siden Mexico inngikk den omfattende handels og investeringsavtalen NAFTA. Etter den tid har Mexico blitt avhengige av å importere basismatvaren mais og blitt saksøkt en rekke ganger i forsøk på å verne om miljøet. Efta og Norge bør legge matsikkerhet, miljøvern, urfolksrettigheter og solidaritet til grunn når de nå setter seg til forhandlingsbordet med Mexico. Men malen for dagens Efta avtaler og regjeringens foreslåtte modell for investeringsavtaler peker bakover i tid; de «moderne avtalene» ligner svært mye på den katastrofale Nafta som denne måneden fyller 22 år, sier Heidi Lundeberg, styreleder i Handelskampanjen.

 

Les mer:

-https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/efta-og-mexico-enige-om-a-modernisere-frihandelsavtale/id2471584/
-http://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Mexico-launch-negotiations-review-EFTA-Mexico-Free-Trade-Agreement-63901

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)