Handelskampanjen

Handelskampanjen

Norge må støtte Utviklingsland og gi muligheten til å unnta patenter på Covid-19 medisin og utstyr

Det er stor støtte fra utviklingsland i WTO om å unnta patenter for Covid-19 medisin og utstyr mens pandemien pågår.

I WTO er det foreslått et unntak for patenter på Covid-19 teknologi:

21 oktober 2020

Det er mangel på medisinsk utstyr i bekjempelsen av koronapandemien og produsentene klarer ikke levere etter behovet. I USA har bilprodusentene General motors og Tesla sagt at de kan produsere sykehusrespiratorer, og flere selskaper har sagt de kan produsere beskyttelsesmasker.

Men bare på beskyttelsmaska N95 er det flere hundre patenter eid av amerikanske myndigheter, selskapet 3M, private helseselskaper og universiteter. Flere politikere ber 3M om å frigi patentet

Dette er et problem som hele verden sitter i og det blir vanskelig – nesten umulig – å sette i gang produksjon raskt nok. For at andre selskaper enn patenteier skal produsere produktet må patenteier gi en lisens.  Jo flere patenter på et produkt jo vanskeligere blir dette.

En lisens kan gis frivillig eller under tvang hvis situasjonen tilsier det. Tvangslisensiering er en mulighet som myndighetene kan bruke under den internasjonale patentavtalen (TRIPS) i WTO.

Men det er få land som har brukt denne muligheten.

Under miltbrann-angrepene i USA i 2001 der miltbrann-bakterien ble sendt i posten til flere nyhetskanaler og politikere, trua amerikanske myndigheter med å bruke tvangslisensiering for at Bayer skulle redusere prisen på antibiotika ciprofloxacin. Bayer reduserte derimot prisen og tvangslisensen ble ikke gjennomført.

Tvangslisensiering er mer brukt av utviklingsland. India ga sin første tvangslisens i 2012 for at det generiske selskapet Natco Pharma kunne produsere kreftmedisinen Sorafenib tosylate som var patentert av Bayer. De indiske myndighetene mente Bayer ikke gjorde medisinen tilgjengelig nok.


Utviklingsland ønsker unntak for patenter i pandemien

Flere land mener fleksibiliteter - som tvangslisens- ikke kan brukes for å få produsert nok medisinsk utstyr i Covid-19 pandemien, fordi det vil ta for lang tid, og i mange tilfeller vil det være behov for juridisk endring av lovverket for å få det til. I tillegg er det både politisk og økonomisk press mot å bruke tvangslisenser fra de statene som ønsker å opprettholde patentsystemet.

Derfor sendte Sør-Afrika, India, Kenya og Eswatini (tidligere Swaziland) inn et forslag i WTO om at land kan velge å ikke gi patenter for Covid-19 medisin, vaksiner, diagnostikk og medisinsk teknologi (som masker og respiratorer).

Det er foreslått at unntaket skal vare så lenge pandemien pågår og til global flokkimmunitet er oppnådd.

Det betyr at land kan kjøpe, bruke, endre og produsere essensiell medisinsk teknologi knytta til Covid-19.

Forslaget er viktig fordi mange land er i en situasjon der de ikke får tak i nok utstyr (masker og respiratorer etc.) for å håndtere koronapandemien, og det er høyst usikkert om alle land får tilgang på en potensiell vaksine hvis den er patentbeskytta.

Det handler om et midlertidig unntak fra patentreglene for å håndtere en krise.

Norge støttet ikke utviklingsland

Norge stemte nei til forslaget om et midlertidig unntak for patentrettigheter for å bekjempe pandemien når det ble tatt opp i TRIPS-rådet i WTO 16 oktober.

Norges motstand ble støtta av USA, EU, Storbritannia, Japan, Canada, Sveits, Australia og Brasil.

Forslaget mottok derimot stor støtte fra andre land som Tanzania på vegne av Afrikagruppa, Tsjad på vegne av de minst utviklede landene, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. Venezuela, Honduras, Nepal, Nicaragua, Egypt, Indonesia, Argentina, Tunisia, Mali, Mauritius og Mosambik.

EU hevder det ikke er noe bevis for at immaterielle rettigheter er en genuin barriere for tilgangen til Covid-19 relaterte medisin og teknologi.

Norge hevder det å unnta blant annet patentrettigheter vil fjerne insentivet for å utvikle medisin og medisinske produkter i koronapandemien. I tillegg mener regjeringen at den internasjonale patentavtalen har fleksibiliteter til å håndtere en pandemi.

Regjeringen viser til at de støtter initiativ som frivillig ber selskapene om å gi fra seg patentrettigheter. Som WHO sitt patentbasseng der det skal deles kunnskap, data, kliniske tester og patenter for å utvikle en koronavaksine. Problemet er bare at legemiddelindustrien ikke vil delta.

Vi trenger en rask og automatisk løsning som kan svare på den krisen som land står oppi. Vi trenger ikke ideologiske svar om at patentrettigheter er viktig for innovasjon.

 

 

# Siden det ikke ble enighet i TRIPS-rådet skal saken komme opp igjen på nytt. Et forslag om unntak fra WTO regler (waiver) skal behandles innen 90 dager. Hvis det ikke er enighet (konsensus) innen 90 dager skal det avgjøres ved valg der en beslutning kan tas av 3/4 av medlemslandene (artikkel IX.3 (b) i Marrakesh-avtalen som etablerte WTO).  

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)