Handelskampanjen

Handelskampanjen

Norge fremmer klassiske handelstiltak for å sikre tilgang på COVID-19 vaksiner

Den norske regjeringen støtter foreløpig ikke forslaget om et patent-unntak for COVID-19 vaksinen og utstyr for å øke produksjonen og tilgjengeligheten. Her Utenriksminsiter Ine Marie Søreide

Tilgang på medisinke produkter er viktig i en pandemi. Men COVID-19 vaksinen eies og kontrolleres av legemiddelselskapene. Norge stiller seg bak et lite ambisiøst forslag i WTO om å bare øke handelen med medisinske varer.

Tilgang på COVID-19 vaksiner og utstyr for alle skal opp til diskusjon på WTO Hovedsrådsmøtet 1-2 mars 2021. Rundt 100 utviklingsland ønsker å diskutere et patent-unntak for å gjøre teknologi og kunnskap til COVID-19 vaksinen tilgjengelig for kopiproduksjon. Norge er heller med på et forslag som fremmer økt handel med medisinske varer som løsning.

Det er Ottawa gruppen som fremma forslaget 18 februar 2021 som et utkast til en beslutning på WTOs Hovedrådsmøte («Draft General Council Decleration: Trade and Health: COVID-19 and beyond». Ottawa gruppen består av Australia, Brasil, Canada, Chile, EU, Japan, Kenya, Sør-Korea, Mexico, New Zealand, Norge, Singapore og Sveit.

Det er flere i Ottawa gruppen som ikke støtter patent-unntaket (EU, Norge, Japan, Sveits, Canada, Australia, og Brasil). Se kart her

Essensen i det de foreslår er å øke handelen med medisinske varer over grensene. Det skal gjøres ved å:

  1.  Fjerne eksportrestriksjoner på medisinske varer.
  2. Gjøre det enklere for varer å krysse grensa (digitale grenseprosedyrer, tjenester knytta til frakt, logistikk, distribusjon etc.) og samarbeide om standarder og tekniske krav.
  3. Midlertidig fjerne eller redusere toll på varer som er essensielle for å bekjempe COVID-19.
  4. Bidra med informasjon om handelstiltak gjennomført under COVID-19.WTO skal overvåke dette gjennom en regelmessig eller ad-hoc måte.
  5. Samarbeid mellom WTO og andre internasjonale organisasjoner.

 

Det Norge gjør er å foreslå klassiske handelstiltak i en pandemi, og de rører ikke ved den markedsfeilen som oppstår ved store monopoler som kontrollerer tilgang og produksjon av vaksiner og medisin. Det at legemiddelselskapet kan kontrollere hvem som får tilgang til å produsere, begrenser mulighetene vi har til å igangsette kopiproduksjon som kan redusere pris og øke tilgjengelighet.

 

 

Status TRIPS waiver forslaget:

Pr 22 februar har Afrikagruppen (43 stater) blitt med som med-sponsor for forslaget i tillegg til Pakistan, India, Mongolia, Venezuela og Bolivia. Totalt er det rundt 100 land som er positive til forslaget. Motstandere av forslaget er USA, El Salvador, Ecuador, Brasil, Norge, EU, Sveits, Japan og Australia.

TRIPS waiver forslaget: Waiver from certain provisions of the TRIPS agreement for the prevention, containment and treatment of COVID-19 (IP/C/W/669)

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)