Handelskampanjen

Handelskampanjen

Målrettet handel fremfor frihandel

Den markedsliberalistiske politikken og økonomien som Rotevatn er tilhenger av, nådde sitt høydepunkt for ti år siden. Klimautfordringer og energiknapphet, matpriskrise, fattigdomskrise, finans- og gjeldskriser henger tett sammen med politikken som har fulgt i kjølvannet av tro på at frie markeder skal løse verdens problemer. Det er derfor behov for et helt nytt internasjonalt regelverk for handel, et regelverk som tar utgangspunkt i forskjellene mellom rike og fattige land og som har bekjempelse av fattigdom og sult, økonomisk utvikling og sikring av miljøet som overordnede mål. Handelsavtaler må ha annet fokus enn handel som et mål i seg selv.

Publisert i Ny Tid uke 42

Alle er enige om at et problem for utviklingslandene er at subsidierte varer fra rike land utkonkurrerer deres varer. Det er imidlertid viktig å merke seg forskjellen mellom subsidier for mat til eget nasjonalt konsum og subsidier for eksport. Det er sistnevnte fattige land har mobilisert mot. Alle lands rett til å bestemme sin egen selvforsyningsgrad og innretting og nivå på støtte og beskyttelse av matproduksjon til egen befolkning støttes også av Sør. Dette er avgjørende for å sikre tilstrekkelig produksjon av mat til verdens befolkning og mulighetene for eksport ved overskudd. Norge burde derfor ta fram igjen sitt gamle innspill til WTO om å ha ulike regler for støtte til mat som forbrukes innenlands og mat som eksporteres.

Vi er enige med Rotevatn i at fjerning av importtoll på varer fra de fattigste landene ikke er tilstrekkelig for at de skal kunne øke eksporten til Norge – dette har vi allerede forsøkt. Produksjonskapasiteten i disse landene må styrkes, ikke minst for å sikre mat til egen voksende befolkning, og det må settes inn tiltak for målrettet handel med disse landene der de har overskudd. Vi må også tørre å prioritere de som trenger det mest, og ikke gi ytterligere preferanser til mer utviklede land som undergraver de fattigstes preferanser. Også EUs preferanser gjennom EØS avtalen skaper problemer. Målrettet import fra utviklingsland av varer som Norge trenger kan være et positivt bidrag til utvikling. Dette vil imidlertid ikke skje gjennom frihandel, men ved at Norge tør å gå foran som et godt eksempel og selv bestemme hvem vi vil handle med og på hvilke premisser vi skal handle.

For Bondelaget, og resten av organisasjonene bak Handelskampanjen, er ikke handel et mål i seg selv, men ett av mange virkemiddel i utvikling av et lands økonomi og sysselsetting. Gjennom målrettede preferanser kan man styrke handelen med fattige land, med fokus på produksjon og sysselsetting, og ikke minst bytteverdien av de varer og tjenester som eksporteres. Økt handel kan ha positive effekter, men er ikke et umiddelbart gode i seg selv.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)